Individuella uppdrag

Som förtroendevald kan du ta på dig ett individuellt uppdrag. Antingen inom ramen för styrelsearbetet, eller inom en specifik fråga. Här kan du läsa mer om några av de olika uppdrag som finns.

Olika individuella uppdrag

Ordförande i lokal styrelse

Kassör

Sekreterare