Kollegor som arbetar

Dina rättigheter på sommarjobbet

Många som sommarjobbar får en positiv upplevelse utan krångel. Men det finns undantag, och när du är ny i arbetslivet kan det vara svårt att veta vad som är rätt och vad som är fel. Här är några saker som är viktiga att ha koll på.

Du har rätt till ett anställningsbevis

I anställningsbeviset ska det här finnas med:

  • vem som är arbetsgivare och att du är arbetstagare
  • en kort beskrivning av dina arbetsuppgifter och din yrkesbenämning eller tjänstetitel
  • hur länge du ska jobba
  • vilken lön du ska få och när den ska betalas ut

Om anställningen är kortare än tre veckor behöver arbetsgivaren inte lämna ett skriftligt anställningsbevis, såvida det inte står i kollektivavtalet.

Fråga om det finns kollektivavtal

I kollektivavtalet finns de grundläggande reglerna som gäller för ditt jobb. Ofta är det kollektivavtalet, snarare än lagstiftning, som gäller i första hand. Här kan du bland annat läsa om arbetstider, semesterersättning och rätt till ledighet vid särskilda tillfällen. 
Alla arbetsgivare har inte kollektivavtal. Fråga därför din arbetsgivare så att du vet vad som gäller.

Du har rätt till en introduktion

Som nyanställd har du rätt till en grundläggande introduktion, framför allt för att du ska känna till hur du arbetar säkert och vem du ska vända dig till när du behöver arbetsledning. Introduktionen bör ge dig en inblick i hur verksamheten i stort fungerar, såväl som en uppfattning om dina arbetsuppgifter och hur de hänger ihop med dina kollegors.

Ta reda på vilka försäkringar du omfattas av

Vilket försäkringsskydd gäller om du skulle skada dig i arbetet eller i trafiken på väg dit eller hem? Om arbetsplatsen har kollektivavtal är du försäkrad när du jobbar samt vid så kallade färdolycksfall. Om det däremot saknas kollektivavtal behöver du kolla upp med chefen så att det finns en arbetsskadeförsäkring.

Provanställning innebär inte att du ska jobba gratis

Arbetsgivaren kanske vill att du ska arbeta på prov. Det betyder att både chefen och du enkelt kan avbryta anställningen under en period. Det betyder däremot inte att du ska behöva arbeta gratis, inte ens några timmar. Du har fortfarande rätt till anställningsbevis och lön för tiden som du arbetar.

Se till att du får din semesterersättning

I lönespecifikationen för slutlönen ser du semesterersättningen som du har tjänat in. Semesterersättning är den kontanta ersättning, i stället för semesterdagar, som du får när anställningen avslutats. Arbetsgivaren måste betala ut all din semesterersättning senast en månad efter att du slutat jobba.

Tänk på att du också kan fråga fackliga företrädare på din arbetsplats om du har frågor om villkoren för ditt sommarjobb!