Motion: Sjukvårdsförsäkring

Motion från Johan Svensson, ST inom Universitets- och högskoleområdet om Sjukförsäkring

Vi tycker att man genom medlemskap i ST också skall erbjudas möjligheten att teckna en sjukvårdsförsäkring, och att ex. en avdelning skall kunna teckna en gruppförsäkring där individuella förundersökningar inte är ett krav. Vi anser att det skall vara upp till den enskilde medlemmen/avdelningen att avgöra huruvida detta är ideologiskt riktigt eller ej.

Förbundsstyrelsens svar:

Frågan om ST ska upphandla och teckna avtal gällande sjukvårdsförsäkring för medlemmar har varit uppe till diskussion vid flera tillfällen under 2014 och 2015 i förbundsstyrelsen. Det finns ett intresse hos STs medlemmar att kunna teckna sjukvårdsförsäkring och kansliet har på förbundsstyrelsens uppdrag tagit fram ett faktaunderlag. Det finns flera aspekter att ta hänsyn till innan förbundsstyrelsen kan fatta beslut i frågan, t ex det politiska signalvärdet. Frågan om en sjukvårdsförsäkring för STs medlemmar behöver därför diskuteras ytterligare av förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen beslutar att anse frågan besvarad.