Motion: Folkets Bio

Motion från Mats Andersson, ST inom Länsstyrelserna om Folkets Bio

Idag har ST ett avtal med Adlibris om 5 % rabatt på deras sortiment. Jag skulle vilja förslå att ST jobbade fram ett liknande avtal med Folkets DVD/Folkets Bio, dels på DVD-filmer i deras butik (http://folketsdvd.se), dels deras biovisningar (http://www.folketsbio.se). Dom har ett utbud som breddar belysningen av samhället från olika delar av världen vilket jag tror skulle vara våra medlemmar till gagn.

Mats Andersson, ST inom Länsstyrelserna

Förbundsstyrelsens svar:

I STs utbud av förmåner och tjänster vill förbundet bemöta medlemmarnas olika behov och intressen som finns och som ger ett mervärde i upplevd nytta med medlemskapet. Likaså vill förbundet att STs tjänster och erbjudanden ska vara förenliga med STs värderingar och inriktning.

När det gäller grundläggande fackligt arbete är svaret entydigt från medlemskåren: Medlemmar vill att ST bedriver ett aktivt arbete centralt och lokalt, för att möjliggöra löneutveckling. Att värna och verka för en god arbetsmiljö är ett annat område, där medlemmar förväntar sig verksamhet och tjänster från ST.

Vad gäller erbjudanden som rabatter varierar det vilken typ av rabatter, som medlemmar efterfrågar och har intresse av. Vad vi dock vet är att STs medlemmar vill att förbundet är aktiva i samhällsdebatten, samhällsutvecklingen och driver rättighets- och solidaritetsfrågor. Med utgångspunkt i det, är motionsförslaget av intresse att undersöka vidare: Det vill säga om det finns möjlighet att erbjuda medlemsrabatt på Folkets Bios DVD-filmer och biovisningar.

Förbundsstyrelsen beslutar att bifalla motionen