Motion: Besök hos sjukgymnast

Motion från Eva Persson, ST inom CSN om höjd ersättning för besök hos sjukgymnast

 

Idag är den ersättning man får av arbetsgivaren för ett besök hos sjukgymnast 55 kr. Här i Kalmar har avgiften hos sjukgymnasten tidigare varit 100 kr för ett besök. Avgiften är från 1 januari 2015 höjd till 200 kr.

Den som går regelbundet hos en sjukgymnast får därmed en extra utgift.

Som exempel kan nämnas en kollega som går hos sjukgymnast varje vecka och har gjort det under en längre tid. Kostnaden för kollegan blir från i år dubbelt så hög.

Vi som jobbar med kontorsjobb inom staten har oftast en arbetsmiljö som innebär att det är mycket stillasittande arbete och arbete framför dator. Risken för problem med kroppen på grund av detta är ganska stor. Det är många av oss som någon gång är i behov av hjälp från en sjukgymnast för att behandla problem som uppkommit i samband med vårt arbete.

Många som jobbar inom staten har gjort det länge och med åren kan problem uppstå. Om arbetsgivaren staten vill att vi jobbar så länge som möjligt upp i åldrarna så är det inte kanske oundvikligt att det uppstår problem.

Jag föreslår att avgiften höjs så att vi som jobbar inom staten kan fortsätta med det och att våra kroppar kan få hjälp av en sjukgymnast när det behövs utan att vi ska bli ekonomiskt lidande. Det är ju trots allt oftast vårt arbete som gjort att vi behöver gå till sjukgymnast.

Jag föreslår inget belopp utan bara en skälig höjning som motsvarar den faktiska kostnaden.

Eva Persson, ST inom CSN

Förbundsstyrelsens svar:

Motionärens förslag rör ersättning vid besök hos sjukgymnast för anställda som omfattas av Villkorsavtalet.

När det gäller frågan om ersättning av arbetsgivaren för besök hos sjukgymnast regleras detta för medlemmar inom staten i Villkorsavtalet respektive Affärsverksavtalet. Enligt respektive nu gällande avtal ersätts, precis som motionären framför, kostnader för sjukgymnastisk behandling av arbetsgivaren med högst 55 kronor per besök.

Förbundsstyrelsen har i sak inte något att invända mot det som motionären anför. Att genomföra det som motionären yrkar skulle dock innebära att vi i den centrala avtalsrörelsen får avstå lönemedel.

Om frågan om en höjning av nivå på ersättningen ska drivas i kommande avtalsrörelse inom det statliga området kommer frågan om tillgängligt löneutrymme att belastas. Frågan om en höjning av ersättningen vid besök hos sjukgymnast måste därför bedömas i förhållande till andra angelägna yrkanden i samband med att yrkanden inför kommande avtalsrörelse fastställs.

Det finns möjlighet för lokala fack att med stöd av Villkorsavtalet komma överens med arbetsgivaren om en högre ersättning vid besök hos sjukgymnast i ett lokalt kollektivavtal.

Förbundsstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad