Dagtraktamente på Migrationsverket

Motion från Jan Malm, ST inom Migrationsverket, som yrkar att dagtraktamente återinförs på Migrationsverket.

Som det är nu har många av oss accepterad bortfall fikaraster och sena luncher i och med att vi har fått traktamente för att äta ute. Dras traktamentet bort kommer vi bli hårdare gällande fikatider samt lunchtider. Mindre tid på orterna och mer tid i bilarna blir följden av detta. Det blir så att vi tar bilen tillbaka till lokalkontoret för lunchrast. Det kan hos oss vara frågan om ca 100 km tur och retur, extra. Samt att vi frångår miljöbiten i och med detta. Vad säger arbetsmiljön gällande lunch och fikarast? Ses medsittning i bil som fikarast? Ska vi stanna byta förare så att även förare får fika? Hur definieras en fikarast? Hur blir det när vi flyttar på familjer, ska de sitta i bilen och vänta på att vi äter lunch?

Migrationsverket har boenden i småbyar runtom i Sverige och avstånden är stora. Särskilt i norra delarna av Sverige. Som läget är nu äter många lunch i Migrationsverkets bilar på en parkeringsplats någonstans. Eller så struntar de i lunchrasten, gör klart det som de ska göra och åker sen tillbaka till kontoret och äter en sen lunch där i 15.00 tiden på eftermiddagen. Det går inte att äta ute på restaurang 20 dagar i månaden, det har få ekonomi till. Med dagtraktamente kan man äta ute på orten. Det blir bättre ekonomi för Migrationsverket, nu åker vi tillbaka till det lokala kontoret för att äta lunch för att sedan åka tillbaka och fortsätta arbeta. Det blir onödiga utsläpp av avgaser (Miljön), det går mer bränsle, och det blir merflextid då det tar tid att åka fram och tillbaka för att ta sin lunchpaus.

Förbundsstyrelsens svar

När det gäller frågan om dagtraktamentet regleras den inte i det centrala villkorsavtalet. Bakgrunden är att verksamheterna inom staten skiljer sig så mycket åt. Detta blir också mycket tydligt av den beskrivning som Jan ger av situationen inom en viss verksamhet inom Migrationsverket. Det gör att frågor om t.ex. dagtraktamente samt när sådana ska utgå och till vilket belopp är en fråga för lokala parter.

Förbundsstyrelsen beslutar:

Att motionen överlämnas till ST:s avdelning inom Migrationsverket för eventuell vidare åtgärd.

Att motionen med hänvisning till svaret ovan får anses besvarad.