Utbyte av semestertillägg mot fler semesterdagar

Jezzica Engberg-Andersson, ST inom Försäkringskassan, yrkar att möjligheten ses över till utbyte av semestertillägg mot fler semesterdagar enligt det avtal som olika regioner och andra statliga verk har.

Motion

Det är ingen hemlighet att många inom statliga verk i allmänhet och Försäkringskassan i synnerhet, har en hög arbetsbelastning. Tid för återhämtning och vila är en nödvändighet för att undgå att bränna ut sig. Jag och fler kollegor med mig, önskar därför samma avtal som vissa regioner och andra statliga verk har, det vill säga möjligheten att förhandla bort semestertillägget till fördel för fler semesterdagar. Jag yrkar därför att möjligheten ses över till utbyte av semestertillägg mot fler semesterdagar enligt det avtal som olika regioner och andra statliga verk har.

Förbundsstyrelsen yttrande över motionen

Möjligheten till återhämtning och vila är av central betydelse för att orka med sitt arbete både på kort och på lång sikt. Detta ska tillgodoses både inom ramen för hur arbetet planeras, genom hur farbetstidens förläggning, arbetstidslagens viloregler samt möjligheten till semester. Semestern är alltså en av flera verktyg som finns för att den anställde ska få den återhämtning och vila som behövs.

När det gäller semester finns regler i Semesterlagen och kompletterande villkor i det centrala villkorsavtalet. I det centrala avtalet regleras bland annat antalet extra semesterdagar utöver vad semesterlagen säger samt förmånligare regler än semesterlagen hur många semesterdagar som kan sparas och hur länge. Det finns också möjlighet för parterna på en myndighet att träffa lokalt avtal om byta en förmån mot en annan, till exempel semestertillägget. Om man ska träffa ett sådant lokalt avtal måste det vara förankrat hos medlemmarna på den myndigheten och beslutas inom ST på den myndigheten. Det som motionären tar upp är därför en fråga för avdelningsstyrelsen för ST inom Försäkringskassan.

Förbundsstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad och att vidarebefordra motionen till avdelningsstyrelsen för ST inom Försäkringskassan.