Utbildningar inom ST

Lena Liljekvist, Kriminalvården, via bemanningsföretag, vill utbilda sig eller gå fackkurser mellan två jobb.

Motionen

Tycker att om jag är mellan två jobb ska få möjlighet att få utbilda mej eller gå fackkurser då jag kanske vill bli ombudsman eller dylikt som det är nu går det inte

Motionär: Lena Liljekvist, just nu anställd på kriminalvården via bemanningsföretag

Förbundsstyrelsens svar

STs kansliverksamhet för utbildningar riktar sig till både medlemmar och förtroendevalda. Utbildningarna är indelade i en utbildningstrappa som består av fyra steg. Steg 1 i utbildningstrappan innehåller utbildningar för medlemmar, steg 2-3 innehåller utbildningar för förtroendevalda och steg 4 innehåller konferenser och seminarium för förtroendevalda.

Som medlem kan man gå STs medlemsutbildningar, som idag är elektroniska utbildningar på STs hemsida som är öppna varje dag året om.

När det gäller utbildningar för förtroendevalda har ST en grundutbildning för alla förtroendevalda och påbyggnads- och uppdragsutbildningar, som är anpassade, utifrån vilken roll den förtroendevalde har.

Tanken med utbildningstrappan är att man som medlem börjar att gå medlemsutbildningarna. Har man blivit vald till ett förtroendeuppdrag bygger man på med grundutbildningen för förtroendevalda och därefter påbyggnads- och uppdragsutbildningar, beroende på vilket fackligt förtroendeuppdrag man är vald till.

Utbildningarna för förtroendevalda är i första hand till för förtroendevalda och innehållet i det flesta utbildningarna utgår i från den förtroendevaldas roll samt relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare på arbetsplatsen, utifrån lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen.

Detta för att den förtroendevalda ska kunna gå utbildning på betald arbetstid, dessutom ska den förtroendevalda kunna använda sig av kunskapen på arbetsplatsen.

ST har också utbildningar för internfackliga uppdrag såsom kassörer och valberedare. Innehållet i dessa utbildningar är utifrån rollen och hur man praktiskt kan utföra sitt förtroendeuppdrag internt inom ST. Den förtroendevalde har rätt till att vara ledig enligt studieledighetslagen för att gå dessa utbildningar, men inte på betald arbetstid.

I mån av plats finns det även möjlighet för medlemmar att gå STs utbildningar för förtroendevalda om det finns ett intresse av fackliga frågor samt om man kan tänka sig att ta på sig ett fackligt förtroendeuppdrag. Förbundet står då för utbildningskostnader, men däremot inte för förlorad arbetsinkomst, resor eller uppehälle. Beslut fattas av kansliet från fall till fall.

För anställning som ombudsman på STs kansli görs bedömning i adekvat högskole- och universitetsutbildning och/eller erfarenhet av fackligt arbete. 

Förbundsstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad.