Partipolitiskt obunden

Jan Åström, ST inom Postnord, ifrågasätter om ST verkligen är ett partipolitiskt obundet fackförbund.

Motion

Det finns delade meningar om vi är partipolitiskt obunden eller ej. Det är dags att förtyda om vi är det eller ej. Detta problem har uppkommit i samband med partiet SD. På en del avdelningar får inte de som samtycker med SD vara med som medlem i ST. Och då kan vi inte vara partipolitisk obunden enligt min uppfattning. Dags att antingen ta bort att vi är partipolitisk obunden eller att ALLA får vara med i ST, att vi är den vertikala organisation som vi säger oss vara. Därför yrkar jag att vi antingen tar bort “Partipolitiskt obundet fackförbund”, eller lever upp till de vi skriver i våra medlemsbroschyrer. Nämligen att vi är ett vertikalt partipolitiskt obundet förbund där alla är välkomna till ST.

Förbundsstyrelsens yttrande

Motionären yrkar att ST antingen tar bort “Partipolitiskt obundet fackförbund”, eller lever upp till det vi skriver i våra medlemsbroschyrer. Nämligen att vi är ett vertikalt partipolitiskt obundet förbund där alla är välkomna till ST.

Alla anställda får vara med i ST. Däremot är det inte förenligt med våra värderingar att vara förtroendevald i ST och samtidigt vara aktiv i en annan organisation om denna står för andra värderingar än dem som Fackförbundet ST har. I det fallet att det skulle förekomma att någon nekats medlemskap i ST ska vi ta upp detta med berörd avdelning/sektion.

Förbundsstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad.