Kortare arbetstid

Marie Lindgren, ST inom Luftfart Swedavia, yrkar att att de som arbetar skiftgång inom Swedavia får kortare arbetstid när de börjar innan kl 0600 på morgonen utan att det skall vara villkorat till ett visst antal gånger per vecka.

Motionen

Börjar man innan kl 0600 på morgonen borde man få kortare arbetstid. I dags läget behöver det vara ett visst antal gånger per vecka innan kl 0500 för att man skall få kortare arbetstid. Ligger man precis under detta så blir det full arbetstid. Vi jobbar tidiga morgnar (läs natt) börjar 0445, 0315, 0345 och jobbar till 2230 på kvällarna samt varannan helg och storhelger och ändå har vi samma antal timmar i veckan som bankpersonal har!!! Vi stiger upp mitt i natten när kroppen sover som bäst och det sliter. Jag yrkar att vi som arbetar skiftgång inom Swedavia får kortare arbetstid när man börjar innan kl 0600 på morgonen utan att det skall vara villkorat till ett visst antal gånger per vecka.

Förbundsstyrelsens svar

Det centrala avtalet, mellan ST och Almega, är utformat så att det försätter att ett lokalt arbetstidsavtal träffas. En av fördelarna med att teckna ett lokalt avtal är kunna åstadkomma en lokal anpassning i arbetstidsavtalen som motionären efterfrågar. Ett lokalt arbetstidsavtal finns också inom Swedavia där bland annat den fråga som motionären tar upp regleras. Förändringar i dessa reglering måste därför hanteras i de lokala förhandlingarna. Förbundsstyrelsen rekommenderar motionären att skicka motionen till STs avdelning inom Swedavia.

Förbundsstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad.