Differentierad OB

Marie Lindgren, ST inom Luftfart Swedavia, yrkar att man differentierar ob tillägget så att den som stiger upp mitt i natten får ett högre ob

Motionen

Om du börjar kl 1200 en lördag eller söndag så har du lika mycket i ob som den som börjar kl 0315 på natten.

Jag yrkar att man differentierar ob tillägget så att den som stiger upp mitt i natten får ett högre ob.

Förbundsstyrelsens svar

Det centrala avtalet, mellan ST och Almega, är utformat så att det försätter att ett lokalt arbetstidsavtal träffas. Det lokala arbetstidsavtalet träffas mellan arbetsgivaren, i det här fallet Swedavia och STs avdelning på Swedavia. En av fördelarna med ett lokalt avtal är att man kan åstadkomma just den lokala anpassningen i arbetstidsavtalen som motionären efterfrågar. Ett lokalt arbetstidsavtal finns inom Swedavia, där bland annat den fråga som motionären tar upp regleras. Förändringar i dessa reglering måste därför hanteras i de lokala förhandlingarna. Förbundsstyrelsen rekommenderar motionären att skicka motionen till STs avdelning inom Swedavia.

Förbundsstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad.