Villkorsavtal för vissa tidsbegränsade anställningar (VASA)

Detta är ett särskilt villkorsavtal för vissa tidsbegränsade anställningar. Genom avtalet tar centrala parter ett gemensamt ansvar för individer med en svagare anknytning till den reguljära arbetsmarknaden.

Avtalet reglerar tidsbegränsade anställningar som kan motiveras inom ramen för en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Det primära syftet med dessa anställningar är att bidra till att den anställde får arbetslivserfarenhet och ökad anställningsbarhet för ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.