URA - Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor

Avtalet gäller arbetstagare vid myndigheter under regeringen som enligt arbetsgivarens beslut ska vara utlands-stationerade vid tjänstgöring utomlands.