Studentmedarbetaravtal

Att vara studentmedarbetare innebär att en studerande, under maximalt fyra terminer, kan ha en tidsbegränsad deltidsanställning i statlig verksamhet. Avtalet gäller från 1 april 2014.