Avtal riksdagsområdet

Här hittar du kollektivavtalet som gäller för Riksdag, Riksbank, Riksrevisionen och JO.