Ramavtal om löner (RALS) samt råd och kommentarer

Förhandlingsorganisationen OFR/S,P,O* har tecknade 4 oktober 2017 ett nytt löneavtal med Arbetsgivarverket. Avtalet är treårigt och gäller från den 1 oktober 2017 till 30 september 2020.

Särskilda satsningar på lokal lönebildning, samverkan, utveckling/innovation och arbetsmiljö görs också inom ramen för avtalet. Områdena tas om hand av den partsgemensamma organisationen Partsrådet.

Läs mer om Partsrådets uppdrag