Hälsoundersökningar

Avtal om regelbundna hälsoundersökningar Avtalet reglerar att lokala parter på en arbetsplats, under vissa förutsättningar, kan sluta avtal om skyldighet för arbetstagare att genomgå regelbundna hälsoundersökningar.