Avtal om ersättning vid olycksfall och dödsfall under utlandstjänstgöring

Avtalet reglerar möjligheten för arbetsgivare att i särskilda fall medge ersättning vid olycksfall eller dödsfall under utlandstjänstgöring, med högre belopp än vad som regleras i andra former.