Kollektivavtal LERNIA

Här hittar du aktuella kollektivavtal för Lernia. Det senaste avtalet tecknades juni 2017 och gäller i tre år.

I det nya avtalet fick ST igenom att många gamla anställningsformer togs bort. Anställningsformerna har bidragit till att anställda i branschen fått långa tidsbegränsade anställningar utan den trygghet som en tillsvidareanställnings skulle ge. Nu är det reglerna i LAS, Lagen om anställningsskydds, som kommer att gälla. Detta är en viktig fråga som ST drivit i flera avtalsrörelser.

Det nya avtalet gäller i tre år och ger ett löneutrymme på 6,1 procent. Avtalet ger också 0,4 procent extra i tjänstepensionsavsättning.

Vi fick bland annat igenom:

  • 6,1 % i löneutrymme över tre år
  • Högre pensionsavsättning
  • Bättre anställningsformer
  • Bättre förutsättningar för att bedriva lokalt fackligt arbete
  • En arbetsgrupp med målsättningen att förbättra arbetsmiljön