Avtal Järnvägsinfrastruktur

Kollektivavtal för perioden 2017 - 2020

Det nya centrala kollektivavtalet för Infranord och Bransch Järnvägsinfrastruktur är färdigt. Det innehåller bland annat löneökningar på 6,1 procent fördelat över tre år, tydligare arbetstidsregler och högre pensionsavsättningar. Det ger ett totalt avtalsvärde på 6,5 procent.

Avtalsperiodens löneutrymme och förändrade anställningsvillkor hittar du i filen "Förhandlingsprotokoll Bransch Järnvägsinfrastruktur 2017 - 2020" nedan.