Avtal Bransch Spårtrafik

Här hittar du avtal för Bransch Spårtrafik.

Det nya centrala kollektivavtalet för Bransch Spårtrafik är färdigt. Det innehåller bland annat löneökningar på 6,0 procent med individgaranti, fördelat över tre år, lösningar i loss of license-frågan och högre pensionsavsättningar. Det ger ett totalt avtalsvärde på 6,5 procent.

Avtalsperiodens löneutrymme och förändrade anställningsvillkor hittar du i filen "Förhandlingsprotokoll Bransch Spårtrafik 2017 - 2020" nedan.