Avtal Bransch Kommunikation

Här hittar du kollektivavtalen för Bransch Kommunikation.

Det nya centrala kollektivavtalet för anställda inom post- och flygområdet är klart. Det innehåller bland annat löneökningar på 6,1 % fördelat över tre år, högre pensionsavsättningar, ökade möjligheter till större inflytande över arbetsmiljön. Det ger ett totalt avtalsvärde på 6,5 %. 

Avtalsperiodens löneutrymme och förändrade anställningsvillkor hittar du i filen "Förhandlingsprotokoll Bransch Kommunikation 2017 - 2020" nedan.