Ung man läser i papper

Löneanspråk

Du kan räkna med att du får frågan ”Vad är ditt löneanspråk” när du söker jobb. Men att ge ett löneanspråk kan vara svårt. Du kan hamna i underläge både om du säger för högt såväl som för lågt. Här ger vi några tips och verktyg inför att du ska ge ditt löneanspråk.

Inför lönediskussionen med din arbetsgivare är det bra om du tar reda på några uppgifter som du kan basera ditt löneanspråk på.

Här är några fakta som du bör ta reda på. Hur ser lönestatistiken ut utifrån:

  • Ålder
  • År i yrket
  • Arbetsuppgifter
  • Erfarenhet
  • Ansvar

De här uppgifterna kan du få från STs lönerådgivning men även lokala fackliga representanter kan ge dig en bild av löneläget på arbetsplatsen du söker till. De lokala fackliga representanterna finns ofta namngivna i jobbannonsen.

När ska du ge ditt löneanspråk?

Försök att undvika att ge löneanspråket vid det första intervjutillfället. Fråga då istället vad arbetsgivaren har för lönespann för tjänsten och vad de kan erbjuda dig.

Lönediskussionen är en förhandling så var inte för snabb med att ge ditt svar. Spara det till det andra intervjutillfället eller mötet. Då hinner du tänka igenom arbetsgivarens förslag, sätta dig in i och förstå ditt ansvarsområde och ta fram statistik för arbetsplatsen.

Dina löneverktyg

Använd dig av STs löneverktyg inför ditt löneanspråk:

  • Lönerådgivning – ställ alla dina frågor om lön till våra rådgivare
  • Lönestatistik – hitta all statistik för hela den statliga sektorn
  • Löneutbildning – du som medlem kan gå STs löneutbildning och få verktyg, förkunskaper och inspiration inför samtalet