Söka jobb

Det är mycket att tänka på när du ska söka nytt jobb. Allt ifrån sökvägar och nätverk till samhällsutveckling och karriärmöjligheter. Här berättar vi mer om hur du kan bli mer effektiv i ditt jobbsökande och nå nästa steg i din karriär.

Att söka nytt jobb kan vara en utmanande process och det finns många frågor man bör ställa till sig själv.

 • Vilka sökvägar finns?
 • Hur ser mitt nätverk ut?
 • Hur utvecklas samhället och därmed karriärmöjligheterna inom områden som intresserar mig?

Nedan berättar vi om hur du hittar en karriär som är rätt för dig. Vi går igenom olika sätt att söka jobb, från spontanansökningar till hur du skaffar dig ett nätverk.

Hamna rätt från början

Att söka nytt jobb, oavsett om det är internt eller externt är något av en konst. Alla lediga jobb syns exempelvis inte alltid. När arbetsgivaren väl rekryterar så använder de kanske andra sökvägar än annonser. Det enklaste är att börja göra ett urval med de arbetsgivare du tycker är intressanta och sedan undersöka hur de rekryterar sina anställda. 

Oavsett om det är genom arbetsförmedlingen, rekryteringsföretag, annonser eller kontakter är det en fördel att vara effektiv när du söker nytt jobb. Nedan följer värdefull information som är bra att ha koll på när du söker jobb. 

Rekryteringsbranschen

Det finns många företag som arbetar med annonsförmedling, uthyrning av personal, rekrytering till fasta tjänster samt uppsökande verksamhet för att hitta lämpliga kandidater.

Fundera en stund över dessa frågor när du använder dig av bemanningsföretag eller förmedlingar:

 • Vilka rekryterings- och bemanningsföretag arbetar inom det område som du är intresserad av?
 • Vilka nätrekryteringsföretag har flest lediga arbeten inom ditt område?
 • Vilka lokala aktörer finns det i ditt närområde?
 • Vilka för- och nackdelar ser du med att använda dessa kanaler för att hitta ett nytt arbete?

Annonsanalys

Annonser är fortfarande den vanligaste vägen för arbetsgivare att hitta nya anställda. Det är dock inte alltid så enkelt att veta hur man ska tolka det som står i en annons. 

Analysera annonsen med hjälp av dessa frågor: 

 • Vilka intryck får du när man läser annonsen?
 • Vilka ord och begrepp används för att beskriva den kunskap du skall ha för tjänsten?
 • Vilka egenskaper/färdigheter skall personen ha?
 • Vilken organisationskultur beskrivs i annonsen?
 • Var ligger tyngdpunkten i arbetet någonstans?

Kontaktnätet

Många underskattar bredden och djupet av sitt kontaktnät. Med rätt kunskap skulle det kunna användas mer effektivt.

 • På vilka sätt kan du öka ditt kontaktnät?
 • Vilka konkreta fördelar ser du med att söka arbete via dina kontakter?
 • Vilka konkreta fördelar finns det genom att söka information via dina kontakter?
 • Vilka personer, i ditt nätverk, ser du som första alternativ att kontakta?

Omvärldsanalys

Det är viktigt att du är uppmärksam på din omvärld och har perspektiv på dig själv i förhållande till förändringar som sker runt omkring dig.

Inom de närmsta två åren, vilka förändringar kommer ske:

 • I den statliga sektorn?
 • Hos din arbetsgivare?
 • I din roll och dina arbetsuppgifter?

Spontana kontakter

Det finns många vägar till nytt jobb. Ibland sker det på mer informella sätt än traditionella ansökningar. 

För att vara förberedd på att vara oförberedd, fundera över följande: 

 • Vilka är de tio mest intressanta arbetsgivarna för dig?
 • Vilka primära sökvägar använder dessa för att hitta personal?
 • Hur skulle du presentera dig själv i ett telefonsamtal?
 • Vilka frågor skulle du vilja ställa till arbetsgivaren?
 • Vilka frågor skulle du kunna få tillbaka från samma arbetsgivare?

Sociala medier

På Facebook, Linkedin och Twitter hittar du information om potentiella arbetsgivare och kan nätverka med personer som har liknande intressen.

Du kan exempelvis:

 • Gå med i olika yrkes- och branschgrupper och nätverka med personer i samma bransch.
 • Få automatiska e-postmeddelanden när någon skriver om ett nyckelord eller en arbetstitel du är intresserad av.
 • Länka till personliga webbsidor, bloggar och andra sociala medier som marknadsför dig på ett bra sätt.
 • Söka jobb som rekommenderats av ditt kontaktnät.
 • Söka upp potentiella arbetsgivare och se om ni har gemensamma kontakter.