Arbetsvärdering – ett verktyg för rätt lön

Din lön beror på vilka arbetsuppgifter du har och hur svåra de är. Den värdering som görs av ditt arbete är därför viktig – liksom bedömningen av hur väl du utför det.

Att bedöma ett arbetes svårighetsgrad är inte lätt. För att det inte bara ska bli ett löst tyckande krävs systematik. Det är också viktigt att alla befattningar i organisationen bedöms och värderas utifrån samma ”måttstock”.

Arbetsvärdering stöd i lönesättning

Arbetsvärderingssystemen fungerar som en sådan gemensam måttstock. De används som stöd för att gruppera befattningar utifrån 

  • Arbetets innehåll 
  • Arbetets svårighetsgrad 

De ger därmed förutsättningar för en bättre underbyggd lönesättning i organisationen. 

Vid lönesamtalet bör du ta upp eventuella förändringar i ditt arbete. Kanske bör din befattning klassificeras om och lönesättas högre. Vid lönesamtalet har du också möjlighet att prata om hur du utvecklats i ditt sätt att utföra ditt arbete.

Arbetsvärderingssystemen och lönestatistiken är också viktiga verktyg i arbetet mot osakliga löneskillnader.

Besta

För det statliga verksamhetsområdet finns det partsgemensamma systemet Besta. Befattningar som värderats och klassificerats enligt Besta får en så kallad Bestakod. 

En IT-chef får exempelvis Bestakod 4651, där de två första siffrorna står för IT-arbete, den tredje för svårighetsnivå (det finns sex nivåer) och den sista för att det är en chefsbefattning. En ekonomihandläggare kan ha Bestakod 4832. 48 betyder då att det är ett ekonomiarbete och den sista siffran anger att det inte är en chefsbefattning.

Som hjälp vid bedömning av befattningens svårighetsgrad finns ett antal exempeluppgifter för varje svårighetsnivå inom de olika arbetsområdena. 

Lönelots

Besta gäller inte för bolagsområdet. Där kan istället Lönelots vara ett användbart system. 

Befattningsgruppering för lönestatistik

Befattningsgrupperingen gör det också möjligt att ta fram statistik som visar löneläget för olika befattningsgrupper, bland annat i form av medianlön. (Medianlön innebär att 50 procent av individerna i den aktuella gruppen har löner under denna lönenivå och 50 procent har löner över).

Utifrån Besta-klassificeringen har partsgemensam lönestatistik tagits fram för myndigheter, affärsverk, universitet/högskolor och statsunderstödda stiftelser.

Här kan du ta del av lönestatistiken för myndigheter, affärsverk, universitet/högskolor och statsunderstödda stiftelser.

Statistiken som bygger på Besta-grupperingen omfattar inte dig som arbetar i bolag, men den kan förstås ge en fingervisning om rimligt löneläge för din tjänst. 

 

Vi vet vad du borde tjäna

Vi har den bästa jämförbara lönestatistiken inom staten som finns.