EU-flagga

Så startar du din EU-karriär

Har du funderat på att arbeta utomlands? Som statligt anställd finns ett flertal vägar att gå. Du kanske undrar över vilka jobb som finns, lön, ansökan och hur du ordnar bostad? Petra Göransson på Universitets- och högskolerådet (UHR) berättar vilka möjligheter som finns och vad du bör tänka på om du vill prova på att jobba i EU.

Vilka karriärmöjligheter finns det i EU för statligt anställda? 

Det finns några olika vägar att gå om du är statligt anställd och vill arbeta i EU. Dels kan du söka till Nationella experter under professionell utbildning (NEPT) vilket är en utbytestjänstgöring som Europeiska kommissionen bjuder in till två gånger per år. 

NEPT ger tjänstemän inom svensk statsförvaltning möjlighet att under tre till fem månader tjänstgöra i EU-kommissionen. Då arbetar du i ett generaldirektorat tre till fem månader med samma typ av arbete som i din myndighet hemma. Arbetsgivaren betalar då din lön och omkostnader när du är där. 

Sen finns Svenska Nationella Experter (SNE) då du söker en specifik tjänst där arbetsgivare och institution delar på kostnader. Då är du oftast borta en till fyra år. Därefter kan du söka andra anställningar som inte är kopplade till din tjänst i staten. 

Det finns även kontraktsanställningar i institutionerna på upp till sex år. De söker du via en databas och om din profil är intressant kallas du till tester och intervjuer. Slutligen finns det också fasta tjänster som du kan söka. Det gör du via särskilda utlysningar och då går du även igenom ett uttagningsprov.

Kan UHR erbjuda stöd i ansökningsprocessen och i så fall hur?

UHR arrangerar dels informationsseminarier på bland annat universitet, högskolor samt i samarbete med fackföreningar.

Vi erbjuder även träning inför uttagningsprovets olika delar i egen regi, kostnadsfritt. 

Detta gör vi i Stockholm och Bryssel. Inför ansökan erbjuder vi skrivarstugor runt om i landet i samverkan med universitet. Vi erbjuder även stöd genom våra online-filmer.

Vilka yrkeskategorier efterfrågas? 

För kontraktsanställningar och fasta tjänster efterfrågas ofta olika bakgrunder. För att söka en kontraktsanställning lägger du in din ansökan/CV i en så kallad funktionsgrupp. Funktionsgrupperna delas in i II, III eller IV som beskriver vilken typ av kvalifikation som tjänsten kräver.

Funktionsgrupp II är ofta administrativ personal medan IV är mer kvalificerad, handläggande analytisk tjänst. Du väljer då det alternativ som motsvarar din utbildningsbakgrund och erfarenhet. 

För de fasta tjänsterna framgår vad du ska ha för bakgrund för att få söka. Detta gäller även för SNE. För programmet NEPT ska du ha akademisk examen eller erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter för att få jobbet. 

Institutionerna söker alla typer av personal. Allt från assistenter, sekreterare, informatörer, kommunikatörer, IT-personal, utredare, utvärderare, jurister, miljövetare etc.

Hur går ansökningarna till?

NEPT-tjänster lyses ut två gånger per år och Sverige har tio platser till förfogande. SNE-tjänster utlyses löpande och om du är intresserad av att få mer information om dessa utlysningar kan du få dem skickade till dig via statsrådsberedningens EU-kanslis sändlista. Kontakta Birgitta Sjöö på SB/EU så lägger hon till dig på sändlistan.

Kontraktsanställningar kan du söka löpande medan fasta tjänster utlyses efter behov. Du kan hålla koll på antingen EPSO:s hemsida eller UHR:s egen.  

Du kan även registrera dig för vårt nyhetsbrev och på så vis få löpande information

Vad bör jag tänka på när jag skriver CV? 

Det viktigaste är att försöka motivera din ansökan med vad du kan bidra i relation till vad som gynnar deras organisation. Framhäv varför de bör välja dig framför alla andra. Försök också fokusera på de kompetenser som de tagit fram och testar i sina uttagningsprov. 

Exemplifiera på vilket sätt just du är flexibel, har lätt att arbeta med andra och så vidare. Ge även exempel på konkreta situationer som beskriver ditt sätt att agera.

Vad kan jag förvänta mig för lön? 

För utbyten så har du din lön hemifrån, det vill säga samma som på din myndighet hemma i Sverige. Det är också din arbetsgivare i Sverige som betalar. 

För kontraktsanställda varierar det beroende på vilken funktionsgrupp du tillhör men en vanlig lön ligger ofta på 2000-6000 euro i månaden. För fasta tjänster i lägsta handläggarkategorin är lönen runt 4300 euro i månaden. 

Har du några tips för hur jag bör gå tillväga när jag söker bostad?  

Du kan alltid kontakta Sveriges Representation i EU om råd. Kan tilläggas att det är väldigt enkelt att få bostad i Bryssel.

Är det något annat som du tycker är viktigt att känna till?

De flesta som provar att jobba i EU trivs bra! Om du vill kan du ta tjänstledigt upp till tolv år för att sen återkomma till din fasta tjänst. 

Kompetensutveckling anses viktigt och de anställda erbjuds mycket utbildning på arbetstid för att kunna klättra uppåt i karriärstegen.

Du kommer säkerligen erbjudas kurser i språk och olika sorters ledarskapsutbildningar med mera.