Dina trivselfaktorer på jobbet

Hur är det på jobbet? Den frågan är inte ovanlig. Reflektera en stund över svaret. Trivs du på ditt arbete?

Vad är viktigt för dig för att du ska trivas? Självklart är det många faktorer som påverkar hur du trivs på jobbet. Som individer prioriterar och värdesätter vi olika. 

Vilka faktorer som du prioriterar hänger samman med dina värderingar, din livssyn, var du befinner dig i liver och så vidare.

Här är några infallsvinklar du kan fundera över:

Ledarskap

Ledarskapet i en organisation påverkar arbetsplatsen, och även dig som medarbetare. För någon är det viktigt att ha en chef vars ledarstil stämmer överens med ens egna värderingar. Medan någon annan kanske endast önskar att chefen ska ge ramarna för arbetet. 

  • Vilket ledarskap trivs du med?

Kommunikation

En annan faktor som påverkar trivseln på arbetsplatsen är kommunikation. Bristande kommunikation är en faktor som kan leda till missnöje och vara en grofaktor till konflikter inom organisationen.

Vissa personer gillar att få information ofta och detaljerat. Medan andra helst vill arbeta så självständigt som möjligt och endast ta del av dem mest nödvändiga informationen.

  • Vilken kommunikation behöver du på jobbet?

Kompetens och utveckling

För de flesta av oss är det viktigt att vi får användning av vår kompetens i arbetslivet. Vi behöver känna att vi får utlopp för de kunskaper och erfarenheter som vi har. Det upplevs ofta som viktigt att ha möjlighet till personlig utveckling, utveckling i arbetet och att vi har olika karriärmöjligheter. 

Medan det kan vara viktigt för dig att ha möjlighet att resa i jobbet är det viktigt för din kollega med fasta arbetstider. För någon annan är det viktigt med en trygg arbetsplats som erbjuder kontinuitet. 

  • Vad är viktigt för dig när det gäller utveckling i ditt arbetsliv?

Arbetsmiljö

Ofta kommer ”trevliga kollegor” högt upp på önskelistan över vad som är viktigt för att trivas på jobbet. Många yrkesroller kräver att vi har mycket kontakt med de som jobbar inom samma organisation. Därför är det naturligt att de sociala relationerna och samarbete påverkar trivseln på jobbet.

Den fysiska arbetsmiljön som inredning eller ergonomiska möbler påverkar oss också i större eller mindre utsträckning. Din kollega kanske har sitt skrivbord fyllt av krukväxter medan du aldrig skulle komma på tanken att ha växter som måste vattnas. Med den fysiska arbetsmiljön kan vi med ganska små medel öka trivseln. 

  • Hur vill du ha din arbetsmiljö?

Lön och förmåner

En bra lön och goda förmåner kan öka motivationen och trivseln märkbart. Du behöver ta ställning till i hur hög grad lön och förmåner påverkar din trivsel på arbetsplatsen. Kan en bra lön kompensera att en annan trivselfaktor saknas?

Flexibilitet är en egenskap som ofta eftersöks hos arbetssökande. Men det går åt båda hållen. Gillar du flexibilitet vill du troligtvis också ha en flexibel organisation. Det innebär flextid, distansarbete, möjlighet att arbeta hemifrån och så vidare. 

  • Vilka förmåner behöver du för att trivas?
  • Och är du någon som gillar flexibilitet?

Sammanfatta dina tankar

Vi är alla olika, och det behöver vi respektera. Eftersom de flesta av oss är med i någon gruppkonstellation på jobbet (ett team, en enhet eller en arbetsgrupp) är det viktigt att vi kommunicerar detta med våra kollegor och vår chef. På så vis kan du medvetet öka din egen trivsel. Och det ger med största sannolikhet avtryck på resten av organisationen.

Fundera över vad som är viktigt för att du ska trivas på jobbet:

  • Har du kommunicerat detta med dina kollegor och din chef?
  • Har staten de trivselfaktorer som avgör?
     
Nyhet

4 vanliga karriärtyper – vilken är du?

Begreppet “karriär” förknippas ofta med att man klättrar i hierarkin på ett företag, organisation eller i en bransch. Faktum är att det här bara är ett sätt att vilja utvecklas karriärmässigt, och det är inte ens det vanligaste sättet i Sverige.