Gör en handlingsplan

Vill du söka dig vidare till en annan arbetsplats? Eller vill du utvecklas i din nuvarande tjänst? Oavsett är det en bra idé att sammanträffa dina tankar i en handlingsplan.

Handlingsplanen konkretiserar dina tankar och visioner. Den gör också att du blir tvungen att se till att dina mål är realistiska och genomförbara. 

Men hur börjar du med din handlingsplan?

1.Konkretisera

En bra handlingsplan innehåller dina konkreta mål som kännetecknas av att de är:

  • Mätbara
  • Tidsbestämda
  • Realistiska
  • Möjliga att följa upp
  • Lustfyllda

Börja med små steg

För att kunna jobba med och genomföra dina mål behöver du också känna dig starkt motiverad. Annars tappar du lätt energi längs med vägen. Börja därför med mindre delmål och utöka efterhand. 

Använd dokumentet nedan när du sätter upp dina mål

2.Viljeträna

Det är inte helt ovanligt att du någonstans på vägen tappar kraft och motivation. Oavsett hur inspirerar och motiverad du känner dig när du startar. Förändring tar tid och energi. Därför kan det ibland kännas enklare att stanna kvar i gamla invanda mönster. 

När det känns tungt

I stunder då det känns motigt att arbeta mot målen behöver du bestämma dig för att genomföra dem trots att det bär emot. Här är det viktigt att din målbild är tydlig. Då kan du lättare fokusera och följa upp delmålen kontinuerligt. 

3.Tänk inte bara jobb

Det är viktigt att det finns en bra balans mellan de områden i livet som är viktiga för oss. Exempelvis arbete, hälsa, relationer och/eller fritid. Därför är det också viktigt att din handlingsplan inkluderar de områden du vill utveckla eller förändra. 

Fundera över:

  • Vad du vill förändra i ditt yrkesliv just nu
  • Vad du ser skulle vara lämpliga aktiviteter att börja med
  • När i tiden du ska vara klar

Gör en handlingsplan och ta hjälp av mallen nedan 

Nyhet

4 vanliga karriärtyper – vilken är du?

Begreppet “karriär” förknippas ofta med att man klättrar i hierarkin på ett företag, organisation eller i en bransch. Faktum är att det här bara är ett sätt att vilja utvecklas karriärmässigt, och det är inte ens det vanligaste sättet i Sverige.