Din semester

Din semester

Semestern är viktig för återhämtande, välbefinnande och hälsa. Efter ett intensivt arbetsår behöver vi den ledighet som semestern innebär. 

I semesterlagen finns de grundläggande reglerna för vår semester. De handlar bland annat om:

  • Semesterns längd
  • Betalningen: semesterlön och semesterersättning
  • Semesterns förläggning
  • Möjligheten att spara semester

Därtill kan det finnas kompletterande regler i kollektivavtal.

Semesterns längd

Du har enligt semesterlagen rätt till 25 dagars semester om året, men börjar du din anställning efter den 31 augusti gäller fem dagar. Observera att det i vissa kollektivavtal kan finnas regler om längre semester. Hör med ditt lokala fack.

Vill du maxa din ledighet utan att ta ut för många semesterdagar kan du med fördel läsa vår guide om röda dagar 2022

Semesterlön 

Rätten till semester innebär inte automatiskt att du har rätt till betalning under semestern – det beror på hur mycket semesterlön du har tjänat in.

Har du arbetat i din anställning hela året har du rätt till semesterlön för alla semesterdagar. Om inte, blir vissa semesterdagar obetalda. Tänk på att du inte behöver ta ut obetalda semesterdagar.

Du tjänar in semesterlön när du arbetar men också under viss frånvaro, t ex vid arbetsskada, sjukdom, föräldraledighet, SFI-utbildning (svenska för invandrare) och viss facklig utbildning. Ofta finns dock en övre gräns för den semesterlönegrundande frånvaron.

Semesterlönen består normalt av din vanliga lön med eventuella fasta lönetillägg samt ett semestertillägg. För rörliga lönedelar finns särskilda beräkningsregler i kollektivavtal.

I vissa fall, exempelvis om din sysselsättningsgrad varierat under året, beräknas semesterlönen istället som en procentsats på den lön du har fått.

Semesterlönen ska betalas ut i samband med semesterledigheten.

Semesterersättning

Om din anställning upphör innan du tagit ut all intjänad semester, får du istället semesterersättning.  Den beräknas på samma sätt som semesterlönen.

Skulle du ha fått förskottssemester minskas din semesterersättning när du slutar, med motsvarande belopp. Fick du förskottsemestern för mer än fem år sen eller om du sagts upp på grund av arbetsbrist eller sjukdom, behöver du inte betala tillbaka (såvida det inte rör sig om konkurs).

Semesterersättning ska i princip betalas ut senast en månad efter att du slutat din anställning. 

Semesterns förläggning

Som huvudregel ska semestern läggas så att du får en sammanhängande ledighet om minst fyra veckor under juni-augusti. 

Arbetsgivaren ska enligt semesterlagen överlägga med lokala facket om huvudsemesterns förläggning. När det gäller övrig semester ska arbetsgivaren samråda med de anställda, om man inte förhandlat med det lokala facket.

I många kollektivavtal står det därtill uttryckligen att arbetsgivaren ska försöka ta hänsyn till arbetstagarnas önskemål om semester. Besked om hur semestrarna förläggs ska ges så snart som möjligt.

Sparad semester

Har du tjänat in mer än 20 semesterdagar med lön har du rätt att spara de överskjutande dagarna till senare. Sparade semesterdagar måste tas ut inom fem år. I vissa fall finns också regler i kollektivavtal om vad som gäller för att kunna spara semesterdagar.

Kollektivavtalet och semestern

I de centrala kollektivavtalen finns skrivningar om semestern. Avtalen varierar men kan innehålla kompletterande regler om

  • Semesterns längd
  • Semesterlönegrundande frånvaro
  • Sparade semesterdagar
  • Semesterlön och semesterersättning
  • Beräkning av semester vid deltidsarbete

I avtalen som träffats med Arbetsgivarverket (för myndigheter, affärsverk, universitet, högskolor och statliga stiftelser) finns därtill en semesterlönegaranti. Den ger utfyllnad om semesterlönen/dag understiger ett visst belopp.

Motsvarande regler i centrala kollektivavtal finns inte för bolagen. Det kan dock förekomma lokala avtal som reglerar semestern. Hör med ditt lokala fack.

Växla semester mot pension

Det finns en möjlighet att omvandla semesterdagar till en kompletterande pensionsinsättning. Det gäller semesterdagar över de lagstadgade 25 dagarna och sparade semesterdagar.

Förutsättningen för det är att ditt lokala fack och arbetsgivaren tecknat ett lokalt kollektivavtal som medger enskild överenskommelse i frågan.

Kontakta ditt lokala fack

Vad som gäller för dig beror dels på vilket centralt kollektivavtal du omfattas av, dels på vad som står i de lokala kollektivavtalen för din arbetsplats. 

Kontakta ditt lokala fack för mer information.