När du är sjukskriven

Sjuka kan vi alla bli. Om det händer dig ska du kunna fokusera på att bli frisk utan att behöva oroa dig i onödan för praktiska frågor eller ekonomi. 

Du behöver då veta vad som gäller ifråga om exempelvis:

 • hur du gör sjukanmälan
 • vad som gäller ifråga om karensdagar 
 • hur stor inkomst du får när du är sjuk
 • vilka krav som kan ställas på läkarintyg
 • vad rehabiliteringskedjan innebär

Här får du också information om vilka försäkringar du kan ta via ST för att förbättra din trygghet vid sjukdom eller olycksfall.

Sjukanmälan, sjukintyg och karensdag

När du blir sjuk och inte kan arbeta sjukanmäler dig till din arbetsgivare. Det ska du göra direkt du blir så sjuk att du inte kan arbeta.  

Är du sjuk i sju dagar eller mer ska du skicka in sjukintyg till din arbetsgivare. Arbetsgivaren har möjlighet att begära in sjukintyg tidigare.

Din första sjukdag är en karensdag och du får inte någon betalning då. I vissa fall kan du slippa karensdagen, exempelvis om du blir sjuk igen inom fem kalenderdagar från att du började jobba eller om du haft tio karensdagar under de senaste tolv månaderna. 

Din ersättning när du är sjuk och inte kan arbeta

Din ersättning under sjukperioden kan bestå av olika delar, beroende på hur länge du är sjuk.

 • sjuklön från arbetsgivaren dag 2-14
 • sjukpenning från Försäkringskassan från sjukdag 14 fram till dag 365 
 • påbyggnad av sjukpenningen genom kollektivavtal

Sjuklön från arbetsgivaren

Efter karensdagen får du sjuklön från din arbetsgivare till och med den 14:e dagen i din sjukperiod. Sjuklönen är 80 procent av din lön. 

Sjukpenning från Försäkringskassan

Är du sjuk mer än två veckor sjukanmäler arbetsgivaren dig till Försäkringskassan. Du ansöker själv om sjukpenning.

Sjukpenningen är något lägre än 80 procent av din månadslön, upp till ett tak på 7,5 prisbasbelopp. Den sjukpenninggrundande inkomsten är högst 7,5 prisbasbelopp, vilket 2015 motsvarade 333 700 kr/år eller drygt 27 800 kr/månad. 

Du kan få sjukpenning på ”normalnivå” i högst 364 dagar (inom en ramtid av 450 dagar). Därefter kan du under ytterligare cirka ett och ett halvt år få sjukpenning på fortsättningsnivå, som är något lägre än 75 procent av din sjukpenninggrundande inkomst.

För arbetsskada finns ingen tidsbegränsning. 

Bedömer Försäkringskassan att du inte kommer att kunna återgå i arbete på heltid på grund av din sjukdom kan du få sjukersättning (på 100, 75, 50 eller 25 procent). För den som är under 30 år finns så kallad aktivitetsersättning. 

Reglerna för att vara berättigad till sjukpenning ser något olika ut, beroende på hur länge du har varit sjuk (den så kallade rehabiliteringskedjan).

Kompletterande ersättning via kollektivavtalet

I kollektivavtalet finns rätt till ersättning från arbetsgivaren som påbyggnad på sjukpenningen. Denna ersättning är 10 procent av lönen upp till sjuklönetaket på 7,5 prisbasbelopp och 90 procent på den del inkomsten som ligger över detta sjuklönetak (2015: 333 700 kr/år eller drygt 27 800 kr/månad).

Hur länge du får påbyggnad från arbetsgivaren beror på vilket kollektivavtal du omfattas av. Hör med ditt lokala fack.

Rehabiliteringskedjan

Rehabiliteringskedjan är uppbyggd i tre steg, där kraven för att få sjukpenning successivt ökar.

 • Fram till 90 sjukdagen får du sjukpenning om du inte kan utföra ditt vanliga arbete hos din arbetsgivare. 
 • Från dag 90 och fram till dag 180 får du sjukpenning om du inte kan utföra något annat arbete hos din arbetsgivare.
 • Efter dag 180 har du bara rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete alls på den vanliga arbetsmarknaden. 

Bedömer Försäkringskassan att du kommer att kunna gå tillbaka till ett arbete hos din arbetsgivare före dag 365 bedöms din arbetsförmåga som för dag 90-180.

Försäkringar genom ST

Som medlem i ST kan du få ett ökat skydd genom de förmånliga försäkringar som förbundet förhandlat fram till rabatterat pris med Förenade Liv respektive Trygg Hansa.

 • Sjukförsäkring (inklusive diagnosförsäkring)
 • Olycksfallsförsäkring

Läs mer om STs medlemsförsäkringar

Ta kontakt med ST lokalt

Om du är sjuk och befarar att det kan bli långvarigt, ta kontakt med ST lokalt. Du har möjlighet att ha med en facklig företrädare i överläggningarna om din rehabilitering. Ditt lokala fack kan också delta i resonemang om hur din arbetsplats kan anpassas så att du kan arbeta trots din sjukdom. 

Läs mer om på Försäkringskassans webbplats om samhällets sjukförsäkring.

Nyhet

9 saker du bör ha koll på under "vabruari"

VAB – vård av sjukt barn betyder att du har rätt att vara hemma när ditt barn är sjukt. Men reglerna kring lagen är många. Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna.