Agenda 2030

Agenda 2030 – De globala målen för hållbar utveckling

Agenda 2030 - även känt som de Globala målen antogs av världens ledare 2015. Målen ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder.

Agenda 2030 gäller för alla människor och länder och vi måste gemensamt arbeta för att nå dem. Det kräver engagemang från olika aktörer som civilsamhällesorganisationer, kommuner och statliga verksamheter, forskare, näringsliv och inte minst vi i den fackliga rörelsen. Vi har alla en viktig roll att spela för att ingen människa ska lämnas utanför. Det är den första utvecklingsagendan som inkluderar världens alla länder, oavsett inkomst- eller utvecklingsnivå.

Ansvaret för att genomföra målen vilar på varje medlemslands regering men som medlem i ST är du med och bidrar till genomförandet av Agenda 2030 i de verksamheter som bedrivs på medborgarnas uppdrag. Vi arbetar genom Fairtrade för hållbar konsumtion (Mål 12) men även via påverkansarbete för hållbar offentlig upphandling. ST bedriver dessutom flera internationella utvecklingsprojekt där vi arbetar för att försvara mänskliga rättigheter, bekämpa fattigdom (mål 1) och verkar för jämställdhet (Mål 5) och anständiga arbetsförhållanden (Mål 8).

Som medlem är du med i arbetet för att förverkliga Agenda 2030! Om du vill lära dig med om de globala målen och hur du som statligt anställd kan bidra till deras förverkligande så kan du genomgå denna utbildning via SCB beståendes av fyra delar och som tar 20-30 minuter att genomföra:

https://agenda2030utbildning.scb.se/