Så skapar du ett tryggt arbetsklimat

Vad vi behöver som enskilda individer för att känna oss trygga på jobbet kan variera. Men vill du som chef skapa så trygga förhållanden som möjligt för dina medarbetare så finns några särskilt viktiga aspekter att ta i beaktning.  

Var förutsägbar

Dina medarbetare vill veta vad de kan förvänta sig av dig. Om de ska kunna känna sig trygga i arbetet är det en fördel att de på förhand kan räkna ut hur du agerar eller hur du vill få arbetsuppgifter utförda.

Var uppriktig

När du är missnöjd, visa det och berätta varför du är det. Undvik inte att meddela obehagliga besked. Medarbetarna föredrar att veta vad som gäller framför att gissa, tyda, tolka eller inbilla sig.

Det är alltid bättre att dina medarbetare vet vad som är på gång än att de skapar sig en alternativ uppfattning baserat på fantasi eller skvaller.

Visa var dina gränser går

Dina medarbetare kan inte läsa dina tankar. Om det är viktigt för dig att medarbetarna är väl förberedda inför ett möte, säg det. Anser du att alla som ska delta på ett möte ska komma på exakt angiven tid, säg det. Tala även om varför du exempelvis vill att de lägger undan sina mobiler och plattor.

Om du är tydlig med att visa var du drar dina gränser kan du lättare skapa samförstånd i din grupp. Detta i sin tur etablerar trygghet och ett sundare arbetsklimat. 

Be om ursäkt

Om du tappar humöret eller råkar göra en orättvis bedömning. Be om ursäkt. Visa att det är helt i sin ordning att göra fel. De kommer att leda till att även dina medarbetare får lättare att själva göra detsamma.

Framför kritik till enskilda medarbetare i enrum

Beröm skickliga medarbetare inför hela arbetsgruppen. Men för fram din kritik av  undermåliga prestationer i enrum.

Tänk på att vara konkret och ge aktuella exempel på vad som inte fungerade. Passa på att ge förslag på hur arbetsuppgiften istället hade kunna utföras. Med andra ord, var konstruktiv!