Person läser igenom omställningsavtalet på datorn

10 saker du bör veta om omställningsavtalet

Myndighetsvärlden är ofta föremål för förändring. Det kan röra sig om neddragningar, utlokaliseringar eller andra former av situationer som leder till att anställda kan tvingas sluta eller inte får en förnyad anställning. Omställningsavtalet syfte är att säkra de uppsagdas trygghet på arbetsmarknaden.

Varför finns omställningsavtalet?

Omställningsavtalet är till för att hjälpa statligt anställda som blir av med jobbet. Det är ett stöd för att kunna hitta ny försörjning. Du kan bland annat få förlängd uppsägningstid, hjälp från Trygghetsstiftelsen och extra ersättning utöver a-kassa eller om du prövar ett lägre betalt jobb.

Vem omfattas av omställningsavtalet?

Avtalet gäller inom Arbetsgivarverkets område, det vill säga myndigheter, verk, universitet och högskolor samt statsunderstödda stiftelser. Förmånerna i avtalet gäller för dig som har tillsvidareanställning och som jobbat minst ett år hos arbetsgivaren.

Visstidsanställda kan också omfattas, men då måste de ha jobbat minst två år i en följd hos samma arbetsgivare.

När kan omställningsavtalet bli aktuellt?

  • Vid uppsägning på grund av arbetsbrist.
  • När en tidsbegränsad anställning löper ut, om man jobbat mer än två år hos arbetsgivaren.
  • Vid omlokalisering av verksamheten eller hela myndigheten.
  • När den anställde frivilligt lämnar sitt jobb för att ge sin plats åt någon annan som är uppsägningshotad. Obs, detta gäller endast vid konstaterad arbetsbrist.

Hur påverkas min uppsägningstid av omställningsavtalet?

Din uppsägningstid kan förlängas. Ju längre du varit anställd inom staten desto längre blir uppsägningstiden. Som längst kan den bli 12 månader.

Har jag arbetsskyldighet under uppsägningstiden?

Ja, men du kan ha rätt att vara tjänstledig utan löneavdrag under uppsägningstiden. En förutsättning är att du går igenom aktiviteter som är planerade och dokumenterade tillsammans med Trygghetsstiftelsen.

Jag har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Ska jag anmäla det någonstans?

Nej, det är din arbetsgivare som är skyldig att anmäla dig till Trygghetsstiftelsen och informera dig om dina rättigheter. När anmälan är bekräftad blir du kund hos Trygghetsstiftelsen och får träffa en rådgivare där.

Vad kan Trygghetsstiftelsen hjälpa mig med?

Trygghetsstiftelsen utgår från dina behov. Målet är alltid att du ska hitta ett nytt jobb eller annan sysselsättning så fort som möjligt. Beroende på vilka behov du har erbjuder Trygghetsstiftelsen jobbsökaraktiviteter, jobbcoachning eller rekryteringsservice.

Dessutom kan du få ekonomiskt stöd. Nio av tio som kommer från en tillsvidareanställning brukar hitta en lösning innan uppsägningstiden är slut.

Behöver jag inkomstförsäkring när omställningsavtalet finns?

Alla ST-medlemmar har inkomstförsäkringen som en del av medlemskapet. Den är en komplettering till a-kassan. Men omställningsavtalet innehåller också en a-kasseförstärkning. Det gör att många av de som omfattas av avtalet inte behöver inkomstförsäkringen efter uppsägningen. Men för en del har den betydelse, till exempel visstidsanställda.

Inkomstförsäkringen kan även komma väl till pass i framtiden. Låt säga att du hamnar i en ny anställning i privat eller kommunal sektor och går över till Unionen eller Vision. I det läget tar du med dig den kvalificeringstid du samlat på dig i STs inkomstförsäkring till dessa fackförbunds motsvarande inkomstförsäkring.

Vad händer om jag tar ett nytt jobb som är lägre betalt?

I det läget kan du få så kallad inkomstförstärkning upp till samma nivå som gamla lönen under en begränsad tid.

Jag har hört att det finns något som heter trygghetsavtalet, vad är det?

Det var det gamla namnet på det avtal som omförhandlades 2014 och som nu heter omställningsavtalet.

Obs! Det här är allmän och översiktlig information

Vad som gäller i enskilda fall kan variera. Läs hela omställningsavtalet här eller kontakta ST Direkt på telefon 0771-555 444.

Press

Ny rapport: Vad händer på myndigheten när jobben flyttas?

Regeringen har beslutat om att flytta flera myndigheter och tusentals statliga jobb från Stockholm till andra orter. Fackförbundet ST, anser att statlig service behövs i hela landet men ifrågasätter om flytt av redan befintliga jobb är den bästa metoden? Efter en dom i Arbetsdomstolen i höstas står det klart att om de statligt anställda inte kan flytta med till den nya orten måste de säga upp sig själva, vilket får konsekvenser både för den enskilde och för verksamheten.