STs infrastrukturprogram

Denna rapport är ett första steg för att tydliggöra STs ståndpunkter vad gäller de många utmaningar som den svenska infrastrukturen och de som arbetar med den står inför i dag.

ST försöker här identifiera några av de större utmaningarna samt indikera möjliga lösningar som vi kan arbeta vidare med. Tanken är att rapporten ska tjäna som underlag för ett fortsatt arbete inom STs förbundsstyrelse och kanslie den kommande kongressperioden.

En sammanhållen och välfungerande infrastruktur är en viktig grund för en hållbar ekonomisk utveckling, en god välfärd samt människors och företags möjlighet att bo och arbeta i hela landet. Fackförbundet ST har medlemmar som är verksamma inom allt från planering och styrning till produktion, uppföljning, analys och forskning om infrastruktur, och tack vare de yrkesverksammas erfarenheter har vi en unik möjlighet att ta oss an frågor om infrastrukturen.