Kallare semestrar väntar om arbetsgivarna får som de vill

Kallare semestrar väntar om arbetsgivarna får som de vill

Under hösten förhandlar vi om nytt kollektivavtal för dig som jobbar i staten. Arbetsgivarverket meddelande nyligen att de vill ta bort flera villkor, som du idag kanske ser som självklara. Om arbetsgivarna får som de vill kommer du till exempel inte längre kunna räkna med årlig löneförhöjning eller semester under sommarmånaderna.

Dina arbetsvillkor styrs till stor del av kollektivavtalet. Avtalet kommer till genom att vi som fackförbund förhandlar med arbetsgivarna. Detta sker med jämna mellanrum och kallas för avtalsrörelse. 

Arbetsgivarna har nu meddelat vilka förändringar de vill få igenom i ditt nästa kollektivavtal. Här går vi igenom vilka de är och vad de kan innebära för ditt arbetsliv, om de går igenom.

Det här betyder arbetsgivarnas yrkanden i avtalsrörelsen 2020 

Nyligen växlade vi yrkanden med arbetsgivarna. Det är tillfället där båda parter säger vad vi vill få igenom i förhandlingarna om nya kollektivavtal. 

Här berättar vår biträdande förhandlingschef, Oskar Falk, vad arbetsgivarna vill förändra i ditt kommande avtal, och vad det konkret kommer innebära för dig.

Arbetsgivarna säger: Inga avtalade löneökningar

Vad det betyder: När arbetsgivarna säger att de inte vill ha några avtalade löneökningar menar de att de vill bestämma själva om du ska få högre lön eller inte. Vid varje lönerevision får de då helt fria händer att styra löneökningstakten, och vilken nivå den ska ligga på. Utan en siffra som riktlinje för lönehöjningar finns det inget som de behöver ta hänsyn till.   

Det kommer alltid att finnas intressemotsättningar mellan de anställda och arbetsgivaren, det vill säga de som ansvarar för verksamheten och budgeten. Därför vill vi att det ska finnas en överenskommen siffra i kollektivavtalen som anger hur mycket lönerna ska höjas varje år. 

Det är ditt skydd mot arbetsgivarens budget. Med en siffra i kollektivavtalet som lägst är i nivå med ”märket” får du bättre förutsättningar för en bra löneutveckling. 

Arbetsgivarna säger: Vi ska själva kunna bestämma över arbetstidens förläggning

Vad det betyder: Det betyder att om ditt lokala fack inte kommer överens med din arbetsgivare så får arbetsgivaren rätt att ensidigt bestämma arbetstidens förläggning på arbetsplatsen. Din arbetsgivare har då alltid sista ordet om hur ditt schema ser ut. 

Om det här yrkandet skulle gå igenom skulle vi som fackförbund få det mycket svårare att påverka så du får en bra arbetsmiljö. Som till exempel att kunna ge dig bättre möjlighet att anpassa din arbetstid utifrån din livssituation. 

Vi vill istället att vi som fackförbund som ska få bibehålla vårt inflytande i dessa frågor, och att du som individ får ökat inflytande över din arbetstid. Så att du kan anpassa din arbetstid efter din livssituation, och inte tvärtom. 

Vi anser att staten ska ligga i framkant för ett hållbart arbetsliv. Vi vill därför se kortare arbetsdagar generellt – det skulle ge våra medlemmar bättre möjligheter att kombinera arbete och fritid.

Arbetsgivarna säger: Kraftigt minskad rätt till föräldrapenningtillägg

Vad det betyder: För att underlätta din föräldraledighet betalar statliga arbetsgivare idag en kompletterande ersättning, utöver vad du får från Försäkringskassan. Det gör så att du får 90 procent av din lön under högst 360 dagar. 

Arbetsgivarverket vill nu minska antal dagar till 195 dagar. Det innebär att det blir ekonomiskt svårare för nyblivna föräldrar att stanna hemma med sina barn. Ju mer du tjänar desto mer förlorar du om det här skulle gå igenom, eftersom mellanskillnaden mellan vad du får ut från Försäkringskassan och din lön blir större. 

Det här är också en jämställdhetsfråga, då denna skillnad kan göra det svårare för kvinnor, som ofta tjänar sämre än män, att stanna hemma.

Arbetsgivarna säger: Vi vill kunna förlägga din semester från maj till september

Vad det betyder: Detta skulle innebära att din arbetsgivare fritt kan lägga din semester när som helst under perioden maj till september. Du kommer inte längre kunna garanteras en sommarsemester, utan riskerar istället få ta ledigt under våren eller hösten.

Att inte kunna förlita sig på att få en värdig återhämtning under sommaren skulle vara en stor förlust för alla. Det blir framförallt sorgligt för föräldrar som inte längre kan vara lediga tillsammans med sina barn under skolans sommarlov.

Arbetsgivarna säger: Rätt till betald ledighet för flytt, vård av anhörig och läkarbesök ska tas bort

Vad det betyder: Om arbetsgivarna får som de vill kommer du inte längre få ersättning vid dessa tillfällen. Flyttersättningen har en koppling till att du som statstjänsteman har en arbetsskyldighet i hela landet. 

Som det är nu kan du få ekonomisk hjälp för att täcka kostnader som tillkommer när du behöver flytta på grund av jobbet. De andra ersättningarna arbetsgivarna nu vill plocka bort är ett av de få kvarvarande extra förmåner som statsanställda har. 

Vi vill att staten ska vara en attraktiv arbetsgivare där personer med utbildning och kompetens vill jobba. Vi vet att staten sällan kan konkurrera med lön, därför är förmåner som dessa viktiga för att fler ska vilja arbeta inom staten.

Arbetsgivarna säger: Vi har inga förslag om bättre arbetsmiljö och försäkringsskydd när du jobbar hemma 

Vad det betyder: För oss innebär moderna avtal att vi ser till att regler och villkor fungerar för den tid vi lever i. I och med pandemin har arbetsmiljö- och försäkringsfrågor blivit högaktuella. 

Därför behöver vi göra en översyn så att du som jobbar hemifrån har en bra arbetsmiljö och omfattas av samma skydd som du gör på den fysiska arbetsplatsen. Idag är det inte så, och därför behöver vi bland annat reda ut följande frågor: 

  • Hur skiljer vi på arbete och fritid när arbetet utförs hemma? 
  • Hur minimerar vi risk för smitta när du måste vara på arbetsplatsen? 
  • Hur säkerställer vi att arbetsmiljön är så bra som möjligt? Ergonomiskt såväl som psykosocialt. 
  • Fungerar försäkringsskydd om du skulle skada dig i hemmet?
  • Vi befinner oss i en helt ny situation som kommer att påverka hur vi arbetar i framtiden det måste våra avtal ta höjd för. 

Nu är det skarpt läge – och vi behöver ditt stöd i årets avtalsrörelse

Ju fler vi är desto större chans har vi att påverka arbetsgivarna. Har du en kollega som inte är, men borde vara med i Fackförbundet ST? Fråga om hen vill bli medlem idag!

Värva en kollega