Därför det är viktigt att vara många

Avtalsrörelsen startar nu och ju fler vi är, desto bättre avtal för anställda kan vi förhandla fram. Arbetsgivarnas krav de senaste förhandlingarna har varit hårda, men på grund av att vi är många har vi varit starka vid förhandlingsbordet.

Nu är insamling i gång av åsikter och information inför förhandlingarna om nya centrala kollektivavtal, det som kallas avtalsrörelse. Själva förhandlingarna med arbetsgivarsidan kommer ske under 2020.

Det är medlemmar som du som skickar in sina åsikter om vilka frågor som vi bör driva, vilket ligger till grund för vad förbundet beslutar att vi ska ställa för krav i avtalsrörelsen 2020. Ju fler vi är, desto starkare är vi vid förhandlingsbordet med arbetsgivarsidan. Och ju starkare vi är där, desto bättre avtal för anställda kan vi förhandla fram.

De senaste två avtalsrörelserna (2016 och 2017) har arbetsgivarsidan bland annat krävt:

  • Ingen fastställd löneökning i kollektivavtalet, så kallade sifferlösa avtal
  • Enbart lönesättande samtal mellan arbetsgivare och anställd
  • Kraftigt ökat inflytande över arbetstidens förläggning.
  • Rätt till tjänstledighet för att prova annan tjänst tas bort*
  • Begränsad möjlighet till ledighet med lön*
  • Att rätten till ersättning för läkarvård, läkemedel och flytt tas bort*

De här sakerna har vi lyckats stoppa, eftersom det skulle innebära stora försämringar för våra medlemmar. Men förhandlingsarbetet innebär inte bara att stoppa skadliga krav. Det handlar mycket om att driva förbättringar. Det här är förbättringar som vi drivit och fått igenom.

  • Siffersatta avtal där löneutrymme räknas fram på lägst 24 000 kr (alla med lägre lön räknas utrymmet ändå på 24 000 kr/mån, med uppräkning under perioden)
  • Förbättrad löneprocess
  • Mycket bra pensionspaket
  • Bättre trygghet vid arbetsskada, sjukdom och omställning

Fackförbundet ST är starka i förhandlingar, men genom att bli fler blir vi ännu starkare. Är vi många kan vi driva fler förbättringar och stoppa flera skadliga krav.

Centrala och lokala avtal
Centrala kollektivavtal är övergripande kollektivavtal för hela branscher. De ligger till grund för de förhandlingar som sedan sker på lokal nivå, det vill säga exempelvis på enskilda arbetsgivare eller arbetsplatser. De lokala avtalen är mer detaljerade och anpassade efter de förhållanden som råder just där. De centrala kollektivavtalen förhandlas av anställda ombudsmän på Fackförbundet STs kansli, de lokala kollektivavtalen förhandlas oftast av dina fackligt engagerade kollegor på arbetsplatsen.

Påverka de lokala avtalen
Du kan själv påverka de lokala avtalen på din arbetsplats. Fackförbundet STs förtroendevalda ute på arbetsplatserna, dina kollegor, förhandlar med din arbetsgivare om villkor som är viktiga för just din arbetsplats.

Även här vill arbetsgivaren ofta ändra i existerande avtal och det är dina förtroendevalda kollegor som hjälper dig att upprätthålla villkoren. Dessutom kan ni själva bestämma vad ni vill driva gentemot arbetsgivaren hos just er! Fråga gärna ditt lokala ombud om du vill veta mer om vilka lokala avtal som finns och vad man förhandlar om på din arbetsplats!