Vad ska vi med kontoret till?

Vad ska vi med kontoret till

Nyhet
STs medlemmar vill inte gå tillbaka till arbetslivet så som det såg ut före pandemin. I stället finns en stark vilja till förändring, visar en rapport från Fackförbundet ST.

En majoritet av STs medlemmar vill inte gå tillbaka till arbetslivet så som det såg ut före pandemin och att kontorens utformning och funktion behöver anpassas till detta nya sätt att arbeta.

Resultaten i korthet

  • 50 procent av de svarande vill arbeta på distans 2–3 dagar/vecka och räknar med att den fasta arbetsplatsen avvecklas.
  • Nästan 20 procent vill arbeta på distans hela tiden.
  • Mindre än 5 procent vill arbeta som innan pandemin
  • 80 procent tycker att kontorets viktigaste funktion är att träffa kollegor

Läs mer