Uttalande om flyktingar och migration

Nyhet
STs kongress antog ett uttalande om flyktingar och migration. Bland annat anser kongressen att regeringen bör prioritera att skapa möjligheter för nyanlända att så snabbt som möjligt få tillgång till arbete och utbildning.

Just nu befinner sig 60 miljoner människor på flykt i världen, undan krig, fattigdom och diktatur. Efter att ha gjort den många gånger livsfarliga resan över Medelhavet möts de inte av humanitet utan av murar och taggtråd.  Det kunde lika gärna varit vi, men Europa har glömt fasorna och flyktingströmmarna från andra världskriget. Nu står inte bara EUs fortsatta framtid, utan hela Europas värdighet på spel.

Bara en liten del av den globala migrationen kommer till Europa och det är oförmågan till gemensamt ansvarstagande som tvingat fram den humanitära kris vi ser idag. Alla EU-länder måste dela på ansvaret för dem som flyr krig och förföljelse. Det är oacceptabelt att vissa länder tar emot försvinnande få eller inga flyktingar alls. En tvingande fördelningsmekanism där alla EUs stater tar sin del av ansvaret är nödvändig.

EUs oförmåga att ta gemensamt ansvar har också lett till att Sverige tagit en större del och våra mottagningssystem har hamnat under press.  STs medlemmar på Migrationsverket möter dagligen desperata människor i behov av skydd och bitvis är trycket högt och arbetsbelastningen svår. Hela Sverige måste bidra för att välkomna de människor som sökt sig hit. Resurser måste omfördelas och alla kommuner måste ta emot nyanlända, bara så kan ett fungerande mottagningssystem upprätthållas.

Regeringen bör prioritera att skapa möjligheter för nyanlända att så snabbt som möjligt få tillgång till arbete och utbildning. Särskilda insatser behövs också för att underlätta nyanlända kvinnors inträde på arbetsmarknaden. Våra medlemmar på myndigheter och bolag upprätthåller genom sitt arbete viktiga funktioner för att mottagning och integration ska fungera. För ST som fackförbund är det också viktigt att utveckla vårt samarbete kring snabbspår och beredskapsjobb för att förbättra integrationen av de människor som söker sig hit.