Anna Onsten-Molander, Johanna Ryderling och Måns Wallin.
Anna Onsten-Molander, Johanna Ryderling och Måns Wallin.

Tre förtroendevalda om coronavåren

Nyhet
Chefer behöver prioritera, samarbetet med skyddsorganisationen måste vara tydligt och förutsättningarna för att jobba hemma behöver ses över. Det är några av sakerna som tre av Fackförbundet STs förtroendevalda tar med sig från våren.

”Lyfte tidigt att det skulle behövas snabb och tydlig information”

Anna Onsten-Molander är sektionsordförande på Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Hur har din arbetsplats påverkats av coronaviruset?

– Länsstyrelserna samverkar med kommuner och regioner med att ta hand om krisen. Flera medarbetare har därför gått in i stabsläge och det påverkar den övriga verksamheten. Många tycker det är ganska spännande, men det finns också baksidor med att gå in och ur olika roller. Man kan känna sig otillräcklig när man inte hinner med sina ordinarie arbetsuppgifter eller tycker att man lägger för stort ansvar på sina kollegor. Även om arbetsgivaren varit tydlig med att krisen ska prioriteras kan det vara svårt i praktiken. Här har cheferna ett jättestort ansvar.

Vilka fackliga frågor har varit viktigast under våren?

– Det är klart att arbetsmiljö alltid är viktigt. Våra medlemmar ska orka och hålla och vi såg tidigt att det här kommer att kosta på. Vi såg också att folk skulle bli oroliga och vi lyfte tidigt att det skulle behövas snabb och tydlig information och det tycker jag att arbetsgivaren har bemött. Det kan vara allt ifrån personalmöten till att vi informerar medborgare om att vi har längre handläggningstider. En annan sak vi har lyft är att chefer verkligen behöver fråga sina medarbetare som jobbar hemma hur de har det, om det verkligen fungerar. Det kan finnas de som far illa – i värsta fall kan det handla om misshandel eller missbruk.

Vad tar du med dig?

– Att vi behöver kraftsamla och ställa in oss på uthållighet, den här situationen är inte över än. Att facklig samverkan kan vara komplicerat, men att det är en styrka att vi är ett fackförbund med god samverkan mellan förtroendevalda där vi tar del av varandras erfarenheter. Det får vi inte tappa bort.

Värdesätter bra dialog

Anna Onsten-Molander
Arbetsplats: Länsstyrelsen i Västmanlands län
Uppdrag: Sektionsordförande
Yrke: Kulturmiljöhandläggare
Facklig tid: Ungefär tio procent
Min viktigaste fackliga fråga: Bra samverkan och dialog med arbetsgivaren – det finns ingen vits med en massa avtal om det saknas bra plattformar för att diskutera hur saker ska bli verklighet 

 

”Hade behövts tydligare direktiv från arbetsgivaren”

Måns Wallin är sektionsordförande på SJ AB.

Hur har din arbetsplats påverkats av coronaviruset?

– På SJ har drygt hälften av medarbetarna blivit permitterade. Bland oss som arbetat ombord under våren har det funnits oro och frågetecken kring hur vi säkert ska kunna utföra vårt jobb. Även om det inte funnits krav på att kontrollera biljetter på samma sätt som vanligt behöver vi ändå gå genom tågen för att lyssna efter ljud och se till att dörrar är stängda. Det finns resenärer som inte tagit myndigheternas rekommendationer på allvar och det är otäckt att gå igenom tåget när någon hostar och fräser. Här hade det behövts tydligare direktiv från arbetsgivaren om vad som förväntas av oss. Dessutom väntar vi fortfarande på att det ska sättas upp glasskivor framför kassan i bistrovagnarna, det borde ha gjorts tidigt.

Vilka fackliga frågor har varit viktigast under våren?

– Den viktigaste frågan vi diskuterat handlar om när vi får våra scheman. Tidigare i våras började vi få besked om nästa dags turer senast klockan fem dagen innan. Så är det fortfarande, även om vi nu också får uppskattningar om de tre kommande dagarna. En annan fråga jag lyft är säkerheten för personal som får i uppdrag att åka ut till olika orter och kontrollera biljetter innan påstigning. Vad händer om man nekar ett irriterat ungdomsgäng att kliva ombord och blir kvar ensam på plattformen? I just den här frågan kände jag att det var svårt att nå fram till arbetsgivaren eller vår skyddsorganisation.

Vad tar du med dig?

– Att jag själv nog behöver ta ett kliv tillbaka och lita på att våra skyddsombud gör sitt. Samtidigt behövs ett tydligare samarbete mellan oss och skyddsombuden så att vi inte missar viktiga frågor.

Schemaläggning viktigaste frågan

Måns Wallin
Arbetsplats: SJ AB
Uppdrag: Sektionsordförande
Yrke: Tågvärd
Facklig tid: Ungefär tio procent
Min viktigaste fackliga fråga: Schemaläggning 

 

”Fantastiskt hur medarbetarna ställt upp”

Johanna Ryderling är sektionsordförande på Försäkringskassan i Ystad.

Hur har din arbetsplats påverkats av coronaviruset?

– För oss på Försäkringskassan har pandemin inneburit ökad arbetsbelastning, men på det stora hela har arbetsgivaren gjort ett bra jobb för att verksamheten ska fungera. Det har varit snabba kast på vägen och arbetsgivaren har ibland tappat samverkansskyldigheten, men då har våra förtroendevalda tagit initiativ till att samverka och på det sättet kunnat påverka. Jag tycker i nuläget att vi har kommit väldigt långt med riskbedömningsarbetet, till exempel kring distansarbete och hur vi jobbar när vi är på plats på kontoret.

Vilka fackliga frågor har varit viktigast under våren?

– Arbetsmiljön, helt klart. Framför allt hur vi påverkas av distansarbete. Det här är något vi pratar om internfackligt, att vi behöver titta vidare på hur villkoren för att jobba på distans bör se ut framöver. En del medarbetare har behövt ställa om och jobba med helt andra ärendeslag, ofta hemifrån, men produktionen har trots det fungerat väldigt bra.

Vad tar du med dig?

– Jag tycker det är fantastiskt hur medarbetarna på Försäkringskassan ställt upp och bidragit trots att situationen skapat en del stress och oro. Jag känner mig riktigt stolt över att jobba på ett ställe där man ger så mycket av sig själv och har kompetens, vilja och engagemang att klara av de här snabba omställningarna. Det har jag reflekterat över under många möten som jag suttit i: ”wow, som vi kan”.

Arbetsmiljö kärnfrågan

Johanna Ryderling
Arbetsplats: Försäkringskassan i Ystad
Uppdrag: Sektionsordförande
Yrke: Försäkringsutredare
Facklig tid: Heltid
Min viktigaste fackliga fråga: Arbetsmiljö är kärnfrågan, den innefattar nästan allt fackligt arbete