en svensk ambassad

Sverige måste ta större ansvar för ambassadpersonal

Nyhet
Den kaotiska evakueringen av utländska beskickningar i Afghanistan blottlägger den svenska utrikesförvaltningens bristfälliga ansvarstagande för de lokalt anställda på den svenska ambassaden. Det menar fackförbundet ST, som kräver att de lokalt anställda i större utsträckning ska omfattas av samma rättigheter och skydd som utsända diplomater.

 - Vi har länge krävt att lokalanställda på våra ambassader ska ha samma fackliga rättigheter som sina utsända kollegor och omfattas av den svenska arbetsrätten. Tyvärr har vi inte fått så mycket gehör för det, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST

Händelserna i Afghanistan har satt problemet i blixtljus, men situationen är densamma runt om i världen. På utlandsmyndigheterna arbetar drygt 500 utsända tjänstemän från UD tillsammans med cirka 1300 lokalt anställda. Lokalanställda arbetar ofta sida vid sida med svenska diplomater bland annat med att ge stöd till demokratisk utveckling, fackligt och mänskligt rättighetsarbete, i många fall i länder där de utsätts sig för risker.

 - De gör ett ovärderligt arbete för Sverige och förtjänar samma skydd och rättigheter som sina kollegor. Att kunna skydda sin personal är ju grundläggande för en arbetsgivare, säger Britta Lejon.

I fallet Afghanistan har det till exempel funnits evakueringsplaner för all utsänd svenska personal, men för de lokalt anställda afghanerna på ambassaden har det inte funnits några utfästelser om att de ska inkluderas. Först under söndagen meddelade utrikesministern Ann Linde att man kommer att erbjuda hjälp till de lokalanställda att lämna landet. Då hade såväl Norge som Danmark redan för flera dagar sedan meddelat att man evakuerar all personal inklusive lokalanställda och deras familjer.

 - Det visar på den styvmoderliga behandling som man ger de lokalanställda inom utrikesförvaltningen. Beredskapen att inkludera de lokalanställda borde ha funnits på plats långt tidigare, nu riskerar det att vara försent för dem att kunna lämna landet, säger Britta Lejon.

Fackförbundet ST organiserar fackligt omkring 1200 personer på Regeringskansliet, varav 400 lokalt anställda på svenska beskickningar utomlands. ST kräver därför att regeringen på lämpligt sätt garanterar att svensk arbetsrätt ska tillämpas på svenska utlandsmyndigheter, och att kollektivavtal och anställningsvillkor ses över så att de respekterar svenska arbetsrättsliga principer.