STs remissvar om LAS-utredningen: Värst för statsanställda

Nyhet
LAS-utredningens förslag till en ny arbetsrätt urholkar anställningstryggheten mer för statligt anställda än för privatanställda. Att genomföra förslagen skulle försvåra att upprätthålla en professionell statstjänstmannakår präglad av objektivitet, saklighet och integritet. Det skriver Fackförbundet ST i sitt remissvar till regeringen angående utredningen ”En moderniserad arbetsrätt”.

Den statliga sektorn har varit i skymundan under höstens samhällsdebatt kring LAS-frågan. När parterna har förhandlat har inte de statligt anställdas fackliga representanter funnits med vid förhandlingsbordet, och i regeringens egen utredning konstateras kort att det inte finns skäl att ha olika regler för olika sektorer på arbetsmarknaden.

- Det här menar vi är ett av skälen till att LAS-utredningens förslag inte upprätthåller balansen mellan parterna på arbetsmarknaden. Man har inte tagit hänsyn till att förutsättningarna ser olika ut. Staten är inget familjeföretag, och villkoren för de som arbetar här ska då inte heller modelleras utifrån det, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST.

Fackförbundet ST menar att eftergifterna för arbetstagarna i utredningens förslag påverkar statsanställda i minst lika stor utsträckning som privatanställda, medan de åtgärder som läggs fram för att kompensera för detta inte kommer statsanställda till godo. Det gäller såväl nya turordningsregler, som ogiltigförklaring av uppsägningar, och kompetensutveckling. Därmed hamnar anställningstryggheten för anställda i staten flera nivåer under den som privatanställda har.

- En sådan utveckling borgar inte för att staten ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ser avskräckande exempel från andra länder där politiska ledare frångår rättsstatliga principer och behandlar sina statsförvaltningar som familjeföretag. Det rimmar väldigt illa med den svenska statsförvaltningens vision om att vara ”världsledande”, säger Britta Lejon.

Fackförbundet ST kräver att regeringen ska låta arbetsmarknadens parter själva gemensamt få utforma villkoren för de anställda. På det statliga området finns sedan 1984 ett avtal som styr turordningsreglerna på den statliga arbetsmarknaden.

-  Vi har ju redan kommit överens med vår motpart Arbetsgivarverket om de frågor som LAS-utredningen och parterna på den privata sidan tar upp, fast på vårt eget sätt. Därför bör inte samma regler gälla för alla sektorer på arbetsmarknaden. Nu vi vill höra att de politiska partierna bakom januariavtalet också förstår det, säger Britta Lejon.