Guldnålsmottagare 2018

STs guldnålar 2018

Nyhet
Idag har Fackförbundet ST delat ut guldnålar för att uppmärksamma förtjänstfullt fackligt arbete. Det är Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, som har delat ut guldnålar till sju personer. Mottagarna har haft förtroendeuppdrag i ST i minst 15 år i sin avdelningsstyrelse. Samtliga mottagare av STs guldnål har bidragit till att skapa värde för STs medlemmar genom engagemang, kunskap och förhandlingsarbete.

Mottagare av STs guldnålar 2018 är:

  • Janne Backlund - ST inom Universitets- och Högskoleområdet
  • Alejandra P Carrasco - ST inom Universitets- och Högskoleområdet
  • Ulrica Fagerberg - ST inom CSN
  • Maria Taube - ST inom Kultursektorn
  • Jenny Kingstedt - ST inom SiS
  • Alf Klang - ST inom Lantmäteriet
  • Jeanette Väfors - ST inom Lantmäteriet