Seminarium: Hur mår doktoranden?

Nyhet
Öppet digitalt seminarium om doktoranders arbetsmiljö med Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning med flera.

Torsdag 25 mars kl. 11:30 –13:00

Ingen föranmälan krävs, seminariet sänds live på STs facebooksida 

Vem tar ansvar för doktorandens arbetsmiljö? Sverige är bland de tre länder i OECD som investerar mest i forskning och utveckling. Ändå visar våra undersökningar gång på gång att doktorandernas arbetsmiljö brister på flera områden. Sömnproblem, övertid och en oförmåga att tänka på något annat än avhandlingen är något som många av de 1000 doktorander som har svarat på vår undersökning vittnar om.

Den flytande gränsen mellan utbildning och anställning som många doktorander vittnar om gör att det är svårt att lyfta frågor kring hur man har det på jobbet och få vet vem som är ansvarig för arbetsmiljön.

Medverkande:

  • Matilda Ernkrans, Minister för högre utbildning och forskning
  • Anders Söderholm, Generaldirektör UKÄ
  • Hans Adolfsson, SUHF, rektor Umeå universitet
  • Sara Gunnarsson, SFS doktorandkommitté
  • Sandra Hellstrand, Fackförbundet ST inom Universitet och högskola
  • Britta Lejon, förbundsordförande Fackförbundet ST
  • Moderator – German Bender, utredningschef Arena Idé

Fackförbundet ST har tillsammans med SFS (Sveriges förenade studentkårer) tagit fram en rapport om doktoranders arbetsmiljö “Hur mår doktoranden?” Rapporten innehåller också 13 förslag för att åtgärda den bristfälliga arbetsmiljön. Under seminariet presenteras rapportens slutsatser i ett panelsamtal mellan de som är ytterst ansvariga för Sveriges högre utbildningspolitik och doktorandrepresentanter.

Seminariet sänds live på STs facebooksida.