Fackförbundet STs chefsombudsman Ida Meric

Säg hej till STs ombudsman för chefer

Nyhet
Sedan i våras arbetar Ida Meric heltid med att utveckla Fackförbundet STs arbete med att stärka chefers villkor.

Chefer trivs ofta på jobbet, samtidigt som det är vanligt att brottas med hög arbetsbelastning och se behov av mer administrativt stöd och större kontroll över sin budget. Det var några av slutsatserna i Fackförbundet STs senaste arbetsmiljöundersökning.

En verklighet som Ida Meric har stor erfarenhet av. I 16 år arbetade hon som chef inom Försäkringskassan – en vardag hon kombinerade med att vara fackligt förtroendevald för Fackförbundet ST.

Ett roligt och utvecklande arbete, men inte utan utmaningar. Just tidskrävande administrativa arbetsuppgifter är något som Ida Meric känner igen.

– Jag slets mellan att vara en tillgänglig och coachande chef i vardagen och att sitta på möten, rekrytera och ta fram statistik. Uppföljning behöver inte vara onödigt, men kanske borde chefens roll oftare vara att analysera statistik snarare än att ta fram den, säger Ida Meric.

Sedan i våras är hon Fackförbundet STs ombudsman för chefer – en roll som bland annat innebär att samordna förbundets arbete för chefers villkor.

Ida Meric ser flera frågor att hålla koll på framöver.

– Till exempel hur ledarskapet kommer förändras genom den digitala utvecklingen och kraven på tillgänglighet i verksamheter som går dygnet runt. I det sistnämnda fallet behöver förväntningarna bli tydligare.

Chefers möjligheter till kompetensutveckling är en annan viktig fråga.

– Ofta är det något man som chef prioriterar ned på grund av arbetsbelastning, konstaterar Ida Meric.

Högst på hennes att göra-lista just nu: att skapa nya tillfällen för Fackförbundet STs medlemmar med chefsuppdrag att mötas och byta erfarenheter.

– Det kommer till exempel kunna handla om webbinarier och fysiska föreläsningar och träffar. I början av december anordnar vi till exempel en träff med fokus på chefers arbetsmiljö i Stockholm, säger Ida Meric, som också kommer fungera som bollplank för förbundets förtroendevalda i chefsfrågor.

– I slutändan är det alltid bland förtroendevalda och medlemmar som det viktigaste arbetet sker.

Förutom det arbetsplatsnära arbetet ser hon att Fackförbundet ST behöver bli en ännu tydligare röst också i samhällsdebatten.

– Vi kommer behöva jobba mer med opinion mot riksdag och regering och att ställa tydligare krav även utifrån ett chefsperspektiv.