Nytt spårtrafikavtal klart

Nyhet
Den 10 december kom vi och arbetsgivarna överens om ett nytt kollektivavtal för avtalsområdet Spårtrafik.

Det nya kollektivavtalet innehåller bland annat löneökningar på 4,7 procent över 29 månader och högre pensionsinbetalningar än tidigare.

Vi har under höstens förhandlingar också stoppat flera av arbetsgivarnas förslag, bland annat yrkanden om frysta ingångslöner, längre omloppstider och slopade skyddsregler vid nattarbete.

Läs mer om det nya avtalet på den här sidan.