Nytt samverkansavtal klart inom staten

Nyhet
Nu finns ett nytt centralt samverkansavtal för staten på plats. Avtalet som börjar gälla 1 januari 2017 är resultatet av ett partsgemensamt arbete som började 2012.  

Det nya avtalet påverkar inte redan tecknade lokala samverkansavtal, men bilagan med regleringar som gäller för dem som inte tecknar lokala samverkansavtal är reviderad.

Materiella värden är bibehållna, men avtalets texter har ny utformning.
 
Ett partsgemensamt  stöd- och inspirationsmaterial kommer att tas fram och ett eget ST material med stöd till förtroendevalda som har uppdrag att teckna samverkansavtal.

Samverkansavtalet i sin helhet kan du läsa här.

Press

Nytt samverkansavtal klart inom staten

Fackförbundet ST har, tillsammans med andra fackliga organisationer som organiserar medlemmar på det statliga området, OFR/S,P,O, Seko och Saco-S, tecknat ett nytt avtal för samverkan med Arbetsgivarverket som träder ikraft den 1 januari 2017.
Nyhet

Säkra anställningstryggheten

En avdelning inom ST har nu lyckats få till ändringar i de anställdas anställningsavtal som tydliggör och begränsar den geografiska arbetsskyldigheten.
Press

Ny rapport: Vad händer på myndigheten när jobben flyttas?

Regeringen har beslutat om att flytta flera myndigheter och tusentals statliga jobb från Stockholm till andra orter. Fackförbundet ST, anser att statlig service behövs i hela landet men ifrågasätter om flytt av redan befintliga jobb är den bästa metoden? Efter en dom i Arbetsdomstolen i höstas står det klart att om de statligt anställda inte kan flytta med till den nya orten måste de säga upp sig själva, vilket får konsekvenser både för den enskilde och för verksamheten.
Press

ST inom Infranords krav i avtalsrörelsen

Fackförbundet ST har idag lämnat över vårt yrkande i avtalsrörelsen för våra medlemmar inom järnvägsinfrastruktur till arbetsgivarparten Almega. Vårt främsta krav är en bra reallöneutveckling.
Press

Vi säger upp det statliga Samarbetsavtalet

Idag har vi inom OFR S,P,O*, som är en förhandlingspart inom staten, sagt upp det statliga Samarbetsavtalet med Arbetsgivarverket. Uppsägningstiden för Samarbetsavtalet är ett år.
Press

Våra yrkanden inom Spårtrafiken

Idag startar de centrala löneförhandlingarna inom bransch spårtrafik. Vi har idag växlat yrkande med vår motpart Almega. Vårt främsta krav är en bra reallöneutveckling med en garanti på minst 400 kronor i löneökning.