Nytt avtal klart för 100 000 statligt anställda

Press
Förhandlingsorganet OFR/S,P,O har idag tecknat ett nytt löneavtal med Arbetsgivarverket. Det blir löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden på minst 2,2 procent. Avtalet är ettårigt och gäller från den 1 oktober. 

- Vi är nöjda med att ha fått igenom vårt krav på minst 2,2 procent i löneökningar inför löneförhandlingarna på arbetsplatserna. Särskilt eftersom vår motpart inte ville ha en fastställd siffra i avtalet. För oss är siffersatta löneökningar ett sätt att garantera varje arbetsplats höjda löner, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST. 

Utöver lönevillkoren har förhandlingarna också rört andra arbetsvillkor. Vi är mycket nöjda med att ha fått igenom höjda ambitioner för arbetsmiljön eftersom det är en viktig fråga för många medlemmar. Vi kommer tillsammans med Arbetsgivarverket att fortsätta med arbetsmiljöutbildningar och dessa kommer utökas med frågor om stress och arbetsbelastning. 

- Med det nya avtalet ökar det fackliga inflytandet över lönebildningen, vilket gör att fler medlemmar får en rättvis lön. Vi kommer nu noga följa upp detta i de fortsatta förhandlingarna med Polismyndigheten, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Det fackliga inflytandet över lönestrukturen stärks och det ser vi som en framgång. 

- Vi är nöjda med att fått till en reglering som gör att vi kan förhandla om lönerevision ute på förbandsnivå. Det tror vi kommer att göra att lönerevisionerna blir bättre, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet. 

För mer information, välkommen att kontakta: 

Sofia Johansson, pressansvarig Fackförbundet ST, 070-314 52 73 
Daniel Skoglund, pressansvarig Officersförbundet, 076-525 40 85 
Gabriel Wernstedt, pressansvarig Polisförbundet, 070-294 10 30

*OFR/Statstjänstemän, Poliser, Officerare är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans organiserar cirka 100 000 anställda. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, 
Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust och Ledarna.