ITUC-rapport om mänskliga rättigheter

Nyhet
I dag släpps världsfacket ITUCs rapport Global Rights Index. Rapporten listar de sämsta och bästa länderna vad gäller mänskliga och fackliga rättigheter.

Världsfackets ITUCs globala rättighetsindex rankar var i världen mänskliga rättigheter i arbetslivet bäst eller sämst skyddas - i lagen och i praktiken. Index omfattar 139 länder och baseras på händelser som ägde rum mellan april 2016 och mars 2017. ITUC dokumenterar regeringars och arbetsgivares kränkningar av de internationellt erkända mänskliga rättigheterna i arbetslivet. Rankingen utgår utifrån 97 kriterier, grundade på FN-organet för arbetslivsfrågor ILO:s konventioner och rättspraxis.

Skammens lista toppas av Burundi, Central Afrikanska Republiken, Eritrea, Irak, Libyen, Palestina, Somalia, Sud Sudan, Sudan och Yemen. Här finns inga lagstadgade fackliga rättigheter eller skydd. Främst beror detta på en avsaknad av rättsväsende enligt ITUC. Men även i länder som Grekland och Turkiet saknar lagstadgade fackliga rättigheter.

På Union to Union finns rapporten utförligt presenterad. Här finns ockspå tips och råd vad du själv kan göra för att stärka mänskliga och fackliga rättigheter i världen.

Läs mer på Union to Union

Magnus Runsten

Magnus Runsten

Internationell handläggare/projektkoordinator
08 - 790 52 08
Karin Brunzell

Karin Brunzell

Internationell sekreterare
070-554 48 65
Nyhet
EPSU och PSI kritiserar EU-förslag

EPSU och PSI kritiserar EU-förslag

Det europeiska och globala facket för offentliga tjänster, EPSU och PSI, kritiserar idag i ett gemensamt uttalande EU och Turkiets förslag till lösning för hur flyktingströmmen från Syrien ska hanteras.