Fullt hus ska vi ha: Om STs ordförande- konferens

Nyhet
25-26 november samlades ordförande för STs avdelningar, för att bereda frågor inför Framtidskongressen i maj. Eva Nordmark, TCOs ordförande deltog och STs arbetslivspris delades ut till stiftelsen Expo, för deras arbete mot rasism.

Britta Lejon, STs förbundsordförande inledde årets ordförandekonferens på Bergendal, Sollentuna om de utmaningar vi nu har i våra arbeten, med  anledning av flyktingströmningar på grund av krig. De ställer krav och innebär stora utmaningar för flera myndigheters arbeten och andra områden där ST har medlemmar. ST har tagit fram konkreta lösningar, för att lösa denna situation, som Britta refererade till. Läs mer här om STs ställningstagande, som publicerades i Dagens Samhälle. https://st.org/artiklar/hog-press-pa-flera-myndigheter

Britta pratade också om det beredande arbete vi har inför Framtidskongressen i maj och som stora delar av ordförandekonferensen sedan behandlade. under de två dagar som den pågick.

Ibland är det bra med en ny ryggsäck

Eva Nordmark, TCOs ordförande besökte ordförandekonferensen och pratade om att leda för utveckling och förändring. Eva har gedigen facklig bakgrund som förtroendevald och regionchef inom fd SKTF innan hon blev förbundsordförande för SKTF/Vision. Mycket personligt berättade hon om de utmaningar som SKTF hade och vägen för att hitta lösningar framåt och att utvecklas, för att möta medlemmars behov och vara i sin samtid. Hon menade, att ibland är det bra och behövs, att våga byta ryggsäck, det vill säga innehåll i verksamheten och riktning för den. Hon refererade till det arbete som har gjorts inom TCO för att vända bliden av facket. Ytterst handlar det om ledarskap och att finnas till för och företräda medlemmarna genom att vara nyfiken, utåtriktad, aktiv och synlig. Hon avslutade med att önska oss i ST lycka till med vår utveckling och att hon följer den med glädje.

Bild från ordförandekonferensen

Vision och områden för mål

För att bereda frågor inför Framtidskongressen i maj diskuterade ordförandena vilken vision vi ska ha för framtiden och vilka områden som vi ska sätta mål för i nästa kongressperiod. Likaså diskuterades STs värderingar. Exemplen som diskuterades  är baserade på de förslag som har kommit in från förbundsstämman i maj i år, de framtidsträffar som har hållits med förtroendevalda runt om i Sverige under hösten, förslag från medlemmar och andra som har kommit in genom FramtidensSt.se samt i diskussioner i avdelningsstyrelser. Genom ordförandekonferensen har förbundsstyrelsen nu fått mer inriktning i vilka förslag, som ska läggas fram till kongressen för beslut om vision och kongressmål. Likaså gick ordförandekonferensen igenom verksamhetsplanen för 2016, där stort fokus ligger på avtalsrörelsen och vårt lönearbete.

Bild Eva Nordmark

Fullt hus

Mål för medlemsutveckling och värvning ska bli ett av kongressmålen. STs chef för medlemsutveckling, Åsa Olsson, ledde deltagarna i en övning om hur mycket vill vi växa, hur fullt ska ST-huset bli? Alla fick ställa sig på en rad från 200 000 medlemmar till 40 000, det är okej att vi minskar i antal. Det sistnämnda var et scenario ingen ville se, men många samlades på mitten, runt 100 000 och uppåt.

Expo

STs Arbetslivspriset tilldelades i år till stiftelsen Expo och mottogs av stiftelsens utbildningssamordnare Maria-Pia Cabero. STs motivering till priset lyder: ”Stiftelsen Expo följer och uppmärksammar uthålligt och med stor kunskap det hot mot det demokratiska samhället som högerextremism och högerpopulism utgör. Sådana rörelser och strömningar utgör också ett direkt hot mot statens anställda. Stiftelsen Expo värnar genom sin granskning och opinionsbildning det öppna, demokratiska samhället och bidrar på så sätt till ett tryggare arbetsliv för de ST-medlemmar som arbetar på statens och medborgarnas uppdrag. Genom sitt arbete mot rasism och antisemitism bidrar de också till ett samhälle och ett arbetsliv där alla är inkluderade och behandlas på lika villkor.”

Ordförandekonferensen på rad