Det blågröna styret i Stockholms län glömmer de anställda i kollektivtrafiken

Press
Idag har Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet i Stockholms läns landsting presenterat sin gemensamma politiska plattform för de kommande fyra åren. I sin plattform lyfter det nya blågröna styret vikten av att landstinget är en bra arbetsgivare men allt fokus ligger på medarbetarna i vården.

- Det är bra att det nya styret i Stockholms län poängterar sitt ansvar för de som arbetar på medborgarnas uppdrag men det är oerhört bekymmersamt att alla de som arbetar i kollektivtrafiken inte nämns med ett enda ord, säger Britta Lejon förbundsordförande för Fackförbundet ST.

- Även om kollektivtrafiken i betydligt större utsträckning ön vården bedrivs av privata utförare som upphandlats av landstinget så fråntar inte det politikerna ansvar eller möjlighet att påverka arbetsförhållandena i den upphandlade trafiken. På samma sätt som den nya majoriteten har förslag som rör Polisens och Trafikverkets arbete borde man också ge uttryck för en viljeriktning vad gäller ett hållbart arbetsliv för de som arbetar på Stockholmarnas uppdrag i kollektivtrafiken.

- I den politiska plattformen lyfter det nya styret särskilt vårdpersonalens utsatthet för hot och våld och slår fast att inga anställd ska behöva tolerera hot och våld på sin arbetsplats. Frågan är varför inte även problemen med hot och våld mot de som arbetar inom kollektivtrafiken tas med i det arbete som nu utlovas. Bland våra medlemmar inom spårtrafiken har en av tre utsatts för hot eller våld i sitt arbete, det är dubbelt så mycket som genomsnittet bland alla våra yrkesverksamma medlemmar.

- Vi inom Fackförbundet ST anser att det är viktigt att de styrande i Stockholms län värnar om ett hållbart arbetsliv för alla som jobbar på Stockholmarnas uppdrag, även de som arbetar inom kollektivtrafiken, avslutar Britta Lejon.